Overzicht raadsactiviteiten

september 2022

15 sep Motie Democratie Groei Participatie Transparante gemeente Zeggenschap

Het college heeft het signaal wat de petitie ‘referendum over de kwaliteit van Utrecht-stad en haar toekomst’ van 7451 Utrechters gaf genegeerd. EenUtrecht vindt dit onbegrijpelijk. Bovendien is het draagvlak onder de Utrechters voor de RSU2040 volstrekt onzeker. Wij vroegen in een motie aan het college om met een voorstel te komen een burgerberaad te organiseren zodat Utrechters alsnog meegenomen kunnen worden in de vraag over de groei en het verdichten van de stad.

juli 2022

07 jul Motie Democratie

Het college blijft volharden in het inperken van de (financiële) middelen voor de lokale media. EenUtrecht vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en pleit voor het reserveren van extra middelen. De lokale media zijn immers cruciaal voor een transparante en goed werkende democratie.

juni 2022

16 jun Motie Democratie

Het college van burgemeester en wethouders wil bezuinigen op de lokale media. EenUtrecht vindt dit een volstrekt verkeerde beweging. Wij vinden juist dat de stad extra ruimte (en geld) zou moeten vrijmaken voor de lokale media, onze waakhond van de democratie.

08 jun Eigen voorstel Democratie Participatie Zeggenschap

Meer zeggenschap van Utrechters bij gemeentelijke projecten is een belangrijk speerpunt van EenUtrecht. We hebben daarom een voorzet gedaan om in de gemeenteraad het gesprek te starten over betere participatie en meer zeggenschap in de stad.

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal