Van advies naar mandaat, van klimaatpanel tot burgerberaad

Het doorlopende klimaatpanel dat op 12 december van start gaat krijgt een adviserende rol bij de praktische uitwerking van de energievisie. EenUtrecht vindt dat het voor het draagvlak essentieel is dat Utrechters zelf mee mogen bepalen wat de cruciale klimaatdoelen zijn en welke inzet daar het beste bij past.

Een bepalende stem geven aan de Utrechters op dit thema zou bovendien het vertrouwen in de politiek een boost kunnen geven.

In de gemeenteraad van 1 december is de motie is gesteund door PvdD en Volt. De motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

Er is dankzij een amendement van EenUtrecht 50.000 euro beschikbaar om in 2023 te starten met een burgerberaad. Wij blijven er op aandringen dat het klimaatbeleid één van de thema’s voor een burgerberaad kan zijn, waarin bewoners een beslissende stem krijgen.

Lees de motie ‘Van advies naar mandaat, van klimaatpanel tot burgerberaad’