Burgerberaad starten in 2023 

De gemeenteraad heeft aangegeven te willen experimenteren met burgerberaden. Ondanks dat het ook in het coalitieakkoord is opgenomen is er geen geld voor vrijgemaakt in de begroting van 2023. EenUtrecht vindt dit een gemiste kans omdat hier geen recht wordt gedaan aan de hoopvolle verwachtingen die bij Utrechters zijn gewekt. In dit amendement vraagt EenUtrecht om hiervoor 50.000 euro vrij te maken om in 2023 nog te kunnen starten met een burgerberaad. 

Wat is er met het amendement gebeurd? 

In de gemeenteraad van 10 november 2022 is het amendement gesteund door EenUtrecht, GroenLinks, D66, PvdA, Volt, CDA, Partij voor de Dieren, Student & Starter, DENK, PVV en Utrecht Solidair. Het amendement is daarmee aangenomen. 

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder? 

EenUtrecht blijft zich inzetten voor het versterken van participatie en meer zeggenschap. Dit is een mooie eerste stap.

Lees ons amendement Versterken participatie en zeggenschap (1) Burgerberaad starten in 2023