Geef Utrechters nu écht invloed

In de gemeenteraad van 22 december diende wij de motie ‘Geef Utrechters nu écht invloed’ in. Hierin droegen wij het college op nader te onderzoeken of de vier voorstellen uit ons burgerinitiatief  ‘Geef Utrechters meer invloed’ inderdaad bijdragen aan het versterken van de positie van Utrechters bij burgerparticipatie.

De motie is gesteund door: Volt, PVV, US, PvdD, VVD, CDA, BIJ1, DENK. De motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

Deze voorstellen zijn een van de redenen dat wij bestaan. De komende raadsperiode blijven wij regelmatig met voorstellen komen om de invloed en zeggenschap van de Utrechter te versterken.

Lees de motie ‘Geef Utrechters nu écht invloed’