Eerst inspraak op oplegger RSU2040 dan pas een besluit

Het college heeft een raadsvoorstel gemaakt om de RSU2040 aan te vullen met een oplegger. Hierin staan een aantal aanvullingen ten opzichte van de oorspronkelijke RSU2040. De participatie bij het opstellen van de RSU2040 was al zeer mager en bij het maken van de oplegger is er helemaal geen sprake geweest van enige vorm van inspraak. EenUtrecht keurt dit af en vindt dat je iets met ingrijpende besluiten niet mag vaststellen zonder inspraak vanuit de stad. Het gaat hier bijvoorbeeld om het bouwen in de Rijnburgerpolder en dit te combineren met megawindmolens. In deze motie roepen wij op om de stemming uit te stellen tot er inspraak heeft plaatsgevonden.

De motie is in de raadsvergadering van 9 maart gesteund door US, de motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

Het is helaas niet gelukt de stemming uit te stellen. EenUtrecht blijft zich wel inzetten voor meer inbreng en zeggenschap van Utrechters.

Lees de motie ‘Eerst inspraak op oplegger RSU2040 dan pas een besluit’