Participatie en Zeggenschap in Utrecht (2)

Voor EenUtrecht is het grondig verbeteren van participatie en zeggenschap in de stad een eerste prioriteit. In het afgelopen half jaar zijn alle voorstellen van EenUtrecht daarover in de gemeenteraad weggestemd met uitzondering van het amendement om toch in 2023 te starten met een burgerberaad. Op 24 november jl. vond, op initiatief van EenUtrecht, een debat plaats in de gemeenteraad over hoe participatie beter moet. De inzet was dat raad en stadsbestuur erkennen dat het nu écht niet goed gaat met de participatie en dat we pas verbetervoorstellen in de gemeenteraad moeten behandelen nadat Utrechters daar serieus op hebben kunnen meeschrijven. Met beide was wethouder Eva Oosters het volledig eens. Dat is goed nieuws! 

Wat ging hier aan vooraf?

Op 15 november 2022 heeft EenUtrecht een raadsinformatiebijeenkomst georganiseerd met Utrechtse voorbeelden van zeggenschap en zelfbeheer en op 6 oktober 2022 is het document ‘Op weg naar een Utrechts democratisch akkoord’ in de raad besproken.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

Begin 2022 zal er een nieuwe raadsinformatiebijeenkomst plaatsvinden waarin wij de gemeente Peel en Maas uitnodigen om hun unieke zeggenschapsmodel toe te lichten. Dit dient als verdere inbreng voor het debat om uiteindelijk participatie en zeggenschap te versterken in Utrecht.

Meer weten?

Lees de uitgebreide versie van het nieuwsbericht Participatiedebat leidt tot erkenning: Wethouder neemt punten EenUtrecht over of volg onze kanalen.