Overzicht raadsactiviteiten

december 2023

13 dec Eigen bijdrage Gezonde stad Overlast

In deze column licht Gert Dijkstra het standpunt van EenUtrecht op het afvalprobleem toe. Dit standpunt is gebaseerd op de ervaringen van bewoners in wijken waar veel afvaloverlast is. In de raadsvergadering van 7 december zijn er twee moties ingediend over deze oplossingen van bewoners op het gebied van handhaving en eigenaarschap. 

juni 2023

20 jun Eigen bijdrage Sociaal makelen

Buren verbinden zich met buren en worden zo samen actief in de eigen buurt. Klinkt logisch, maar zo werkt het niet in Utrecht. De gemeente Utrecht noemt dit commercieel het ‘sociaal makelen’ van buren en heeft dat als dienst uitbesteed aan een Rotterdams bedrijf, namelijk bij Stichting DOCK. ‘Huh, dat kunnen we toch zelf wel?’ hoor ik je denken. Zeker, maar de gemeente vindt van niet, want het moet uniform, efficiënt en zogenaamd professioneel. DOCK heeft daarom sociaal makelaars en beheerders in dienst die de Utrechters met elkaar in contact brengen zodat ze de buurt samen leuker maken. Dit in opdracht van de gemeente, niet in opdracht van de buren zelf. Dat moet en kan echt anders vindt EenUtrecht. Draai het om, zet bewoners aan het stuur en maak een organisatie als DOCK ondersteunend. Dat dit beter werkt zie je buiten Utrecht. Nu wij nog!

april 2023

04 apr Eigen bijdrage Camerabeleid Veiligheid

Utrechters geven aan zich steeds onveiliger te voelen: 37% ervaart dat regelmatig. Als gemeenteraadslid voor EenUtrecht pleit ik nu al een jaar lang, vanaf onze start april 2022, voor meer veiligheidscamera’s. Altijd als laatste redmiddel en pas als whatsappgroepen, straatverlichting en handhaving niet werken. EenUtrecht vindt dat we camera’s moeten in zetten als dat nodig is en natuurlijk binnen de strikte regels van de privacywetgeving. Wij stellen geen willekeurig maximum in van het aantal camera’s, want als je het zorgvuldig aanpakt en camera’s plaatst in samenspraak met buurtbewoners en buurtondernemers dan staat er nooit een camera te veel. Dat Utrechters zich veilig (en vrij) kunnen voelen op straat is voor ons heel belangrijk en als daar camera’s voor nodig zijn moeten we die kunnen plaatsen. 

november 2022

24 nov Eigen bijdrage Democratie Participatie Zeggenschap

Voor EenUtrecht is het grondig verbeteren van participatie en zeggenschap in de stad een eerste prioriteit. In het afgelopen half jaar zijn alle voorstellen van EenUtrecht daarover in de gemeenteraad weggestemd met uitzondering van het amendement om toch in 2023 te starten met een burgerberaad. Op 24 november jl. vond, op initiatief van EenUtrecht, een debat plaats in de gemeenteraad over hoe participatie beter moet. De inzet was dat raad en stadsbestuur erkennen dat het nu écht niet goed gaat met de participatie en dat we pas verbetervoorstellen in de gemeenteraad moeten behandelen nadat Utrechters daar serieus op hebben kunnen meeschrijven. Met beide was wethouder Eva Oosters het volledig eens. Dat is goed nieuws! 

juni 2022

09 jun Eigen bijdrage Politiek algemeen

De coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA, Student&Starter en ChristenUnie vormen een nieuw college van burgemeester en wethouders en publiceerden hun coalitieakkoord. EenUtrecht kiest op veel terreinen voor een andere aanpak en geeft op 9 juni 2022 een zeer kritische reactie op het akkoord in de gemeenteraad.

mei 2022

19 mei Eigen bijdrage Gezonde stad Zeggenschap

De gemeente (het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad) heeft zonder goed overleg met de bestaande en nieuwe gebruikers van Sportpark Overvecht Noord beslist hoe al deze partijen het sportpark moeten gaan delen. Dat had voor een belangrijk deel beter aan de sociaal eigenaren van het Sportpark overgelaten kunnen worden, zo stelt raadslid Gert Dijkstra van EenUtrecht in zijn maidenspeech.

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal