Wie is er sociaal eigenaar van Sportpark Overvecht Noord

De gemeente (het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad) heeft zonder goed overleg met bestaande en nieuw aangewezen gebruikers van Sportpark Overvecht Noord beslist, tot in detail, hoe al deze partijen het sportpark moeten gaan delen. Gevolg, zo stelt EenUtrecht: een langlopend, moeizaam traject met veel onvrede onder de gebruikers. Het vinden van een oplossing had voor een belangrijk deel beter aan de sociaal eigenaren van het Sportpark overgelaten kunnen worden met als resultaat een snellere en een betere uitkomst.
In zijn debuutrede/maidenspeech op 19 mei 2022 gebruikt Gert Dijkstra, raadslid EenUtrecht, deze casus als een voorbeeld van hoe het niet moet en pleit hij voor zeggenschap van burgers.

Beluister de maidenspeech van Gert Dijkstra, raadslid EenUtrecht

Lees de volledige maidenspeech van Gert Dijkstra