Burgerberaad over de kwaliteit van Utrecht-stad en haar toekomst

Het college heeft het signaal wat de petitie ‘referendum over de kwaliteit van Utrecht-stad en haar toekomst’ van 7451 Utrechters gaf genegeerd. EenUtrecht vindt dit onbegrijpelijk. Bovendien is het draagvlak onder de Utrechters voor de RSU2040 volstrekt onzeker. Wij vroegen in een motie aan het college om met een voorstel te komen een burgerberaad te organiseren zodat Utrechters alsnog meegenomen kunnen worden in de vraag over de groei en het verdichten van de stad.  

Wat is er met de motie gebeurd? 

In de gemeenteraad van 15 september 2022 is de motie gesteund door PvdD en Volt. De motie is daarmee verworpen. 

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder? 

EenUtrecht zal zich de komende jaren blijven inzetten voor een leefbare en duurzame groei van de stad en regelmatig met voorstellen komen.  

Lees de motie ‘Burgerberaad over de kwaliteit van Utrecht-stad en haar toekomst’