Overzicht raadsactiviteiten

september 2023

21 sep Motie Democratie Transparante gemeente

Bij het inleidende verzoek voor het referendum windmolens Rijnenburg en Reijerscop voor de zomer is er verwarring onstaan over de te hanteren publicatiedatum van het referemdabele besluit.

Dat betekent dat de extra aangeleverde handtekeningen die nodig waren de volgende stap tot het komen van een referendum te nemen e laat ontvangen zijn. Hierover loopt op dit moment een bezwaar.

In de nieuwe referendum verordening staat het wel duidelijk. EenUtrecht stelde voor dit ook toe te passen op het aangetekende bezwaar.

juni 2023

22 jun Motie Transparante gemeente

Het uitgangspunt van de gemeente Utrecht is 34m2 tuin, straat- en buurtgroen per woning en 40% van het buurtoppervlak groen. In het plan voor het beurskwartier is er 10m2 tuin, straat en buurtgroen per woning. Volgens de gemeente is 46% van het oppervlak groen. Hiervan blijkt 12% uit daken te bestaan. Toch heeft de gemeente het in haar communicatie over een groene wijk. Deze motie roept op hiermee te stoppen. De wijk wordt niet groen, dus wees eerlijk en transparant. 

20 jun Vragen Transparante gemeente

Wij vinden dat Utrechters het recht hebben om op een laagdrempelige en toegankelijke manier op de hoogte te worden gehouden van mededelingen over water er in hun buurt qua vergunningaanvragen en verleningen gaande is.

Op dit moment is dit in Utrecht slecht deels mogelijk via officiële bekendmakingen.nl. Als je bezwaar wilt aantekenen is het vaak te laat. Wij stelde hierover vragen aan het stadsbestuur.

februari 2023

09 feb Vragen Transparante gemeente

In de industriehaven, nabij de Schepenbuurt, liggen vanaf 13 juni 2020 zes bedrijfsboten, formeel met een tijdelijke toestemming van de gemeente tot 1 oktober 2020. De boten zijn door de eigenaar omgebouwd voor gebruik door de roeisport en volgens haar is dat gebeurd mede op verzoek van toenmalig wethouder Maarten van Ooijen; inclusief een financiële bijdrage van de gemeente van € 50.000.

december 2022

22 dec Motie Transparante gemeente

Op 15 februari 2019 verkoopt de gemeente de parkeerplaatsen bij het Rachmaninoffplantsoen aan de particuliere belegger ERED voor ruim drie ton. Drie maanden later laat toenmalig wethouder Diepeveen weten dat een woontoren op de parkeerplaats wel kansrijk zou kunnen zijn. Direct daarna verkoopt ERED de grond door aan Bouwinvest Dutch Institutional Residential Fund BV met bijna 1 miljoen winst. Tot op heden weigeren Ered en bouwinvest openheid van zaken te geven. Er is vervolgens een ton besteed aan een onderzoek van KPMG maar nog steeds geen onweerlegbare verklaring voor deze enorme prijsstijging van de parkeerplaatsgrond geeft. 

Er hangt een vervelende lucht rondom deze zaak. Wij gaan uit van dat het college zichzelf kan vrijpleiten en roepen in deze motie dan ook op om dat te doen. 

21 dec Vragen Transparante gemeente Versterken buurten

De Bewonersinitiatieven Nieuwe Energie voor de Vechtzoom (NEV) en Klopvaartbuurt Aardgasvrij (KVA) hebben een ‘Standpuntnota verduurzamingstadsverwarming’ d.d. september 2022 opgesteld (bijgevoegd in de vragen). Daarin worden vijf voorstellen gedaan voor het verduurzamen van de stadsverwarming waarin de ontwikkelkosten voor verduurzaming bij lokale initiatieven op dezelfde wijze worden berekent als de ontwikkelingskosten van Eneco. Op dit moment is dat niet het geval.

november 2022

23 nov Vragen Transparante gemeente

De Leonard Bernsteinkade is ingericht als voetgangersgebied. Alles wijst hierop in de inrichting behalve dat er een kleine aflopende trottoirband is geplaatst (zie foto bijlage 1). Over deze trottoirband is intensief contact geweest met verschillende afdelingen van de gemeente. Er werd om duidelijkheid
en aanpassing gevraagd door het weghalen van de band of het voorzien van een bord. Verschillende verkeerskundigen, juridisch medewerkers hebben zich gebogen over dit probleem. Tot ergernis van bewoners blijft deze onduidelijkheid al ruim 3,5 jaar voortduren.

oktober 2022

13 okt Motie Transparante gemeente

Op dit moment wordt je inbreng bij het indienen van een zienswijze standaard anoniem gemaakt. EenUtrecht vindt dat je zélf mag bepalen of jouw gegevens mogen worden gedeeld met andere indieners of openbaar worden gemaakt. Op deze manier kan je in contact komen met medestanders die eenzelfde zienswijze hebben.

13 okt Amendement Transparante gemeente

Het college wil de termijn voor het doen van een kennisgeving aan de burgermeester in het verband met het organiseren van manifestaties verlengen van 24 uur naar 48 uur. EenUtrecht vindt deze termijn van ondergeschikt belang en heeft geconstateerd dat er op dit moment onvoldoende wordt uitgelegd waarom een tijdige kennisgeving zo belangrijk is. Met dit amendement hebben wij geprobeerd dit toe te laten voegen aan de communicatie van de gemeente, waarbij de nadruk ligt dat het niet verplicht is deze melding te doen.

september 2022

15 sep Motie Democratie Groei Participatie Transparante gemeente Zeggenschap

Het college heeft het signaal wat de petitie ‘referendum over de kwaliteit van Utrecht-stad en haar toekomst’ van 7451 Utrechters gaf genegeerd. EenUtrecht vindt dit onbegrijpelijk. Bovendien is het draagvlak onder de Utrechters voor de RSU2040 volstrekt onzeker. Wij vroegen in een motie aan het college om met een voorstel te komen een burgerberaad te organiseren zodat Utrechters alsnog meegenomen kunnen worden in de vraag over de groei en het verdichten van de stad.

  • 1
  • 2

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal