Een vaag stoepje

De Leonard Bernsteinkade is ingericht als voetgangersgebied. Alles wijst hierop in de inrichting behalve dat er een kleine aflopende trottoirband is geplaatst (zie foto bijlage 1). Over deze trottoirband is intensief contact geweest met verschillende afdelingen van de gemeente. Er werd om duidelijkheid
en aanpassing gevraagd door het weghalen van de band of het voorzien van een bord. Verschillende verkeerskundigen, juridisch medewerkers hebben zich gebogen over dit probleem. Tot ergernis van bewoners blijft deze onduidelijkheid al ruim 3,5 jaar voortduren.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

EenUtrecht is teleurgesteld dat de beantwoording van de vragen geen uitsluitsel bieden over de verkeerssituatie van de Leonard Bernsteinkade. We proberen een afspraak te maken met de wethouder zodat de bewoners uitsluitsel krijgen of het nu een 30km zone is of een voetgangersgebied. 

Lees de beantwoording op onze vragen ‘Een vaag stoepje’