Utrechters hebben recht op de hoogte te blijven van wat er gaande is in hun buurt

Wij vinden dat Utrechters het recht hebben om op een laagdrempelige en toegankelijke manier op de hoogte te worden gehouden van mededelingen over water er in hun buurt qua vergunningaanvragen en verleningen gaande is.

Op dit moment is dit in Utrecht slecht deels mogelijk via officiële bekendmakingen.nl. Als je bezwaar wilt aantekenen is het vaak te laat. Wij stelde hierover vragen aan het stadsbestuur.

Lees de beantwoording van onze vragen ‘Utrechters hebben recht op de hoogte te blijven van wat er gaande is in hun buurt’