Openbaar maken persoonsgegevens bij zienswijzen na toestemming betrokkene

Op dit moment wordt je inbreng bij het indienen van een zienswijze standaard anoniem gemaakt. EenUtrecht vindt dat je zélf mag bepalen of jouw gegevens mogen worden gedeeld met andere indieners of openbaar worden gemaakt. Op deze manier kan je in contact komen met medestanders die eenzelfde zienswijze hebben.

Wat is er met de motie gebeurd?

In de gemeenteraad van 13 oktober 2022 is de motie gesteund door CDA, Volt, DENK, Utrecht Solidair en PVV. De motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder? 

Wij hebben deze motie in aangepaste versie opnieuw in stemming gebracht. In de gemeenteraad van 10 november is deze nieuwe motie gesteund door CDA, Volt, DENK, PVV en Utrecht Solidair. De motie is daarmee opnieuw verworpen.
EenUtrecht blijft zich inzetten voor meer democratie en een kleinere afstand tussen de politiek en burger. In de toekomst zullen wij hiervoor voorstellen blijven doen.

Lees de motie ‘Indirect openbaar maken persoonsgegevens bij zienswijzen na toestemming betrokkene’

Lees de vragen ‘Openbaar maken persoonsgegevens bij zienswijzen na toestemming betrokkene’

Lees de aangepaste motie ‘Indirect openbaar maken persoonsgegevens’