Reden kennisgeving demonstraties uitleggen; urentermijn ondergeschikt

Het college wil de termijn voor het doen van een kennisgeving aan de burgermeester in het verband met het organiseren van manifestaties verlengen van 24 uur naar 48 uur. EenUtrecht vindt deze termijn van ondergeschikt belang en heeft geconstateerd dat er op dit moment onvoldoende wordt uitgelegd waarom een tijdige kennisgeving zo belangrijk is. Met dit amendement hebben wij geprobeerd dit toe te laten voegen aan de communicatie van de gemeente, waarbij de nadruk ligt dat het niet verplicht is deze melding te doen.

Wat is er met het amendement gebeurd?

In de gemeenteraad van 13 oktober 2022 is het amendement gesteund door Volt, PVDD en BIJ1. Het amendement is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder? 

EenUtrecht blijft zich inzetten voor heldere en duidelijke communicatie vanuit de gemeente naar de burger. Dit zal niet het laatste voorstel zijn wat wij doen om dit te verbeteren.

Lees het amendement ‘Reden kennisgeving demonstraties uitleggen urentermijn ondergeschikt’