Eerlijke ruimte voor lokale energie-initiatieven

De Bewonersinitiatieven Nieuwe Energie voor de Vechtzoom (NEV) en Klopvaartbuurt Aardgasvrij (KVA) hebben een ‘Standpuntnota verduurzamingstadsverwarming’ d.d. september 2022 opgesteld (bijgevoegd in de vragen). Daarin worden vijf voorstellen gedaan voor het verduurzamen van de stadsverwarming waarin de ontwikkelkosten voor verduurzaming bij lokale initiatieven op dezelfde wijze worden berekent als de ontwikkelingskosten van Eneco. Op dit moment is dat niet het geval.

Hoe gaat EenUtrecht hier mee verder?

EenUtrecht vindt dat de beantwoording van de schriftelijke vragen onvoldoende duidelijkheid gaven. Om deze reden is er een raadsinformatiebijeenkomst op 11 april 2023 georganiseerd. Hierin komen de initiatieven aan het woord, de gemeente Utrecht, raadsleden en eventueel andere aanwezigen. Op 20 april vindt er een debat plaats in de commissie Energie Duurzaamheid Vastgoed en Wonen.

Lees de beantwoording van onze vragen ‘Eerlijke ruimte voor lokale energie-initiatieven’