Overzicht raadsactiviteiten

maart 2024

28 mrt Motie Groei Versterken buurten

Hoewel er in Utrecht is vastgesteld dat groei geen doel op zich is, vormt het plan voor Overvecht centrum heel veel woningen. Er kan niet worden aangegeven of er ook voldoende voorzieningen en groen bij komt. Het wordt zo’n massaal bouwblok dat de huidige bewoners bang zijn dat de leefbaarheid hier weer in het geding komt. EenUtrecht riep in deze motie op voor een aantal woningen wat in verhouding staat tot de buurt en meer groen.

28 mrt Eigen voorstel Versterken buurten Zeggenschap

Als alternatief voor het doorontwikkelen van de wijkplatforms heeft EenUtrecht een initiatiefvoorstel ingediend. Een voorstel met maximale aandacht voor de vertegenwoordiging van wijk en buurt met draagvlak.

januari 2024

18 jan Motie Sociaal domein Versterken buurten Zeggenschap

Buurt- en Burgerorganisaties (BBO’s) zijn onmisbaar in Overvecht en ontzettend belangrijk voor de gemeenschap. Het versterken van BBO’s moet worden als extra fundament worden toegevoegd aan de aanpak: ‘Samen voor Overvecht’. Zodat ook als de aanpak is afgerond de positieve resultaten voor de lange termijn behouden blijven.

In de gemeenteraad van 18 januari is de motie gesteund door Volt, UtrechtNU, BIJ1 en DENK de motie is daarmee verworpen.

18 jan Motie Rechtvaardige gemeente Versterken buurten

Buurt- en Burgerorganisaties (BBO’s) zijn onmisbaar in Overvecht en ontzettend belangrijk voor de gemeenschap. Het versterken van BBO’s moet worden als extra fundament worden toegevoegd aan de aanpak: ‘Samen voor Overvecht’. Zodat ook als de aanpak is afgerond de positieve resultaten voor de lange termijn behouden blijven.

december 2023

07 dec Motie Eigen inkomen Versterken buurten

Utrechters die moeilijk aan een reguliere betaalde baan kunnen komen kunnen worden geholpen met een buurtbaan. Veel van deze Utrechters doen al meerdere dagen per week vrijwilligerswerk en vragen zich terecht af waarom dit niet betaald kan. In Groningen doen ze het wel en werkt het ook.

EenUtrecht stelde in deze motie voor om in ieder geval 100 Utrechters de komende jaren te voorzien in een buurtbaan.

07 dec Motie Eigen inkomen Versterken buurten

Hoewel de ambitie van het stadsbestuur was om basisbanen te realiseren, is dit pas in twee gevallen gelukt. Het succes in Groningen liegt niet en lijkt goedkoper dan de Utrechtse manier.

EenUtrecht stelde voor om de kosten en baten dan nog één keer goed in beeld te brengen.

07 dec Motie Gezonde stad Versterken buurten Wonen

Al sinds de invoering van het nieuwe inzamelen en de invoering van de ondergrondse containers is er sprake van het bijplaatsen van grof vuil. Handhaving schiet vaak te kort en bewoners worden er niet in meegenomen.

EenUtrecht stelde in deze motie voor om hoe de handhaving kan worden versterkt en hier oplossingen op te halen bij omwonenden en actieve bewoners.

07 dec Motie Gezonde stad Versterken buurten

Een van de oplossingen van het bijplaatsen van grofvuil bij afvalcontainers ligt bij bewoners. Door ze sociaal eigenaar te maken van die containers wordt de drempel om illegaal afval te dumpen hoger. EenUtrecht stelde voor deze mogelijkheid actief aan te bieden vanuit de gemeente.

In de gemeenteraad van 7 december is deze motie gesteund door DENK en de VVD. De motie is daarmee verworpen.

november 2023

09 nov Motie Versterken buurten Zeggenschap

De gemeente wil volgend jaar niet meer zeggenschap geven aan buurt organisaties die juist zo belangrijk zijn voor de stad. Deze gemeenschappen weten beter wat er speelt in de stad en hebben ervaring op de locaties waar werk gedaan moet worden. Door gemeenschappen sterker te maken neemt de druk op de gemeente zelf af. Daarnaast worden wijken veiliger en prettiger. EenUtrecht stelt voor om meer taken door de gemeenschap te laten uitvoeren en daardoor de wijken fijner te maken.

02 nov Motie Participatie Versterken buurten Zeggenschap

Ondernemers die een project willen starten betrekken niet altijd Utrechters bij het project omdat het tijd en geld kost. In 2024 wordt de nieuwe omgevingswet ingevoerd in Utrecht en daar moet de inspraak van de Utrechters versterkt worden. EenUtrecht stelt voor dat mensen mogen meedenken en beslissen over het gebied waar ze wonen en dat dit aan de omgevingswet moet worden toegevoegd.

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal