Overzicht raadsactiviteiten

september 2022

15 sep Motie Gezonde stad Groei Versterken buurten Zeggenschap

Utrecht groeit en daarmee ook de behoefte aan voorzieningen zoals terrassen. Helaas zorgen deze terrassen met enige regelmaat voor overlast voor omwonenden. Het is op dit moment onvoldoende duidelijk hoe ‘draagvlak van omwonenden’ moet worden meegenomen bij aanvragen voor nieuwe of uit te breiden terrassen. In deze motie vraagt EenUtrecht het college om bij de herziening van het terrassenregelement expliciet op te nemen dat er altijd voldoende draagvlak moet zijn en er in woongebieden altijd een meerderheid van de omwonenden van een terras moet instemmen. 

juli 2022

07 jul Motie Versterken buurten

De gemeente Utrecht besteedt momenteel veel extra geld aan de groei van de stad. Dit gaat ten koste van bestaande buurten. Gevolg: een tekort aan buurtvoorzieningen en minder mogelijkheden om kwetsbare Utrechters te begeleiden. EenUtrecht vindt dit onwenselijk.

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal