Overzicht raadsactiviteiten

mei 2023

11 mei Motie Gezonde stad Versterken buurten

Veel bewoners van de Dichterswijk willen graag een sociaalmaatschappelijke voorziening in hun buurt. Aan de Veilingstraat 10 komt een woontoren. Deze motie roept op minimaal 100m2 ruimte in de plint (begane grond) ter beschikking te stellen aan een sociaalmaatschappelijke functie.

11 mei Motie Versterken buurten

De gemeente gaat 1,2 miljoen uitgeven om Overvechters te kunnen laten participeren in het opstellen van een omgevingsvisie voor hun wijk. Deze moties stelt voor de omgevingsvisie niet als gemeente op te stellen maar dat te laten doen als wijkvisie door de Overvechters als zij dat zelf ook willen.

11 mei Motie Gezonde stad Groei Versterken buurten Wonen

Het college wil een woontoren bouwen in Dichterswijk van ruim 37 meter, in plaats van volgens eigen beleid maximaal toegestane 25 meter. Een deel van de omwonenden komt nu in de schaduw te leven. Er is verzuimd voldoende sociale woningbouw te realiseren de afgelopen 20 jaar toen er veel gebouwd is in dit gebied. Daar mogen de huidige bewoners niet de dupe van zijn door het te compenseren met een hoge toren.

februari 2023

02 feb Motie Versterken buurten

De wijkaanpak dien nu slechts een doel namelijk: ‘het opstellen van een actiegerichte buurtagenda’ om ‘de buurt te verbeteren’ met als intentie ‘eerste zichtbare en concrete gezamenlijke acties’.

EenUtrecht vindt dat het opbouwen van een gemeenschap net zo belangrijk is, zo niet belangrijker dan het uitvoeren van ‘kleine concrete haalbare acties’ die de wethouder benoemt.

In deze motie riepen wij op om o.a. het versterken van de gemeenschap, eigenaarschap van burgers en investeren in lokale organisaties als uitgangspunten tot te voegen aan de uitgangspunten.

In de gemeenteraad van 2 februari is de motie gesteund door DENK, de motie is daarmee verworpen

december 2022

21 dec Vragen Transparante gemeente Versterken buurten

De Bewonersinitiatieven Nieuwe Energie voor de Vechtzoom (NEV) en Klopvaartbuurt Aardgasvrij (KVA) hebben een ‘Standpuntnota verduurzamingstadsverwarming’ d.d. september 2022 opgesteld (bijgevoegd in de vragen). Daarin worden vijf voorstellen gedaan voor het verduurzamen van de stadsverwarming waarin de ontwikkelkosten voor verduurzaming bij lokale initiatieven op dezelfde wijze worden berekent als de ontwikkelingskosten van Eneco. Op dit moment is dat niet het geval.

september 2022

15 sep Motie Gezonde stad Groei Versterken buurten Zeggenschap

Utrecht groeit en daarmee ook de behoefte aan voorzieningen zoals terrassen. Helaas zorgen deze terrassen met enige regelmaat voor overlast voor omwonenden. Het is op dit moment onvoldoende duidelijk hoe ‘draagvlak van omwonenden’ moet worden meegenomen bij aanvragen voor nieuwe of uit te breiden terrassen. In deze motie vraagt EenUtrecht het college om bij de herziening van het terrassenregelement expliciet op te nemen dat er altijd voldoende draagvlak moet zijn en er in woongebieden altijd een meerderheid van de omwonenden van een terras moet instemmen. 

juli 2022

07 jul Motie Versterken buurten

De gemeente Utrecht besteedt momenteel veel extra geld aan de groei van de stad. Dit gaat ten koste van bestaande buurten. Gevolg: een tekort aan buurtvoorzieningen en minder mogelijkheden om kwetsbare Utrechters te begeleiden. EenUtrecht vindt dit onwenselijk.

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal