Overzicht raadsactiviteiten

november 2023

09 nov Motie Versterken buurten Zeggenschap

De gemeente wil volgend jaar niet meer zeggenschap geven aan buurt organisaties die juist zo belangrijk zijn voor de stad. Deze gemeenschappen weten beter wat er speelt in de stad en hebben ervaring op de locaties waar werk gedaan moet worden. Door gemeenschappen sterker te maken neemt de druk op de gemeente zelf af. Daarnaast worden wijken veiliger en prettiger. EenUtrecht stelt voor om meer taken door de gemeenschap te laten uitvoeren en daardoor de wijken fijner te maken.

02 nov Motie Participatie Versterken buurten Zeggenschap

Ondernemers die een project willen starten betrekken niet altijd Utrechters bij het project omdat het tijd en geld kost. In 2024 wordt de nieuwe omgevingswet ingevoerd in Utrecht en daar moet de inspraak van de Utrechters versterkt worden. EenUtrecht stelt voor dat mensen mogen meedenken en beslissen over het gebied waar ze wonen en dat dit aan de omgevingswet moet worden toegevoegd.

02 nov Motie Versterken buurten Zeggenschap

Vorig jaar is aan de mensen van Voordorp gevraagd of ze betaald wilden parkeren hier werd in enkele gebieden tegen gestemd. Daarna is rond het Sportpark wel betaald parkeren ingevoerd. Hierdoor nam de parkeerdruk enorm toe. De mensen in voor dorp moeten een nieuwe kans krijgen. Als de meerderheid betaald parkeren wilt moet dit zo snel mogelijk ingevoerd worden. Daarom stelde EenUtrecht voor deze meeting snel uit te voeren in Voordorp.

oktober 2023

09 okt Vragen Eigen inkomen Rechtvaardige gemeente Versterken buurten

Op 4 februari 2021 gaf Gert Dijkstra als burger een toelichting bij de gemeenteraad over de petitie ‘1000 buurtbanen’. Een buurtbaan is een baan bij een buurt- of burgerorganisatie voor mensen die langdurig werkzoekende zijn. In Utrecht leidde dit tot een kleine pilot van enkele basisbanen met bijna onmogelijk voorwaarden.

In Groningen heeft het plan zich wel bewezen. EenUtrecht stelde daarom vragen mede om te polsen of het stadsbestuur inmiddels open staat om deze tot nu toe gemiste kans nieuw leven in te blazen. 

september 2023

14 sep Vragen Buurteconomie Versterken buurten

In Utrecht staan veel (school)gebouwen leef, soms al jarenlang. In sommige gevallen vinden deze gebouwen een tijdelijke bestemming voor een creatieve ondernemer of een lokale (buurt)organisatie. Tegelijkertijd is er een groep Utrechters voor wie deze eigen werkruimte ongelooflijk belangrijk is.

EenUtrecht stelde vragen aan het stadsbestuur of de leegstand van deze gebouwen niet kan gebruikt worden om startende (buurt)ondernemers te voorzien in betaalbare werkruimte.

augustus 2023

29 aug Vragen Versterken buurten

Na zes jaar investeren in Overvecht zijn vele buurt- en burgerorganisaties nog steeds op zoek naar een eigen (of gezamenlijke) ruimte voor de activiteiten. Het Marokkaans Cultureel Centrum Overvecht (MCCO) is er daar één van. Na heel veel ‘gedoe’ is er weer een tijdelijke oplossingen voor deze organisatie.

EenUtrecht stelde vragen of het stadsbestuur wil gaan zorgen voor een permanente oplossing voor deze en dergelijke organisaties.

24 aug Vragen Gezonde stad Participatie Versterken buurten Wonen

Sinds Utrecht gebruik maakt van ondergrondse containers is er sprake van overlast door bijplaatsingen. Veelal grofvuil wordt naast de bakken geplaatst. Het lijkt langzaam de nieuwe sociale norm te worden. Twee jaar geleden beloofde de gemeente dit actief tegen te gaan met een nieuwe aanpak. Inmiddels is de nieuwe aanpak uitgerold, maar het effect blijft tot nog toe uit.

EenUtrecht stelde vragen over deze aanpak en doet voorstellen om de overlast van afval te verminderen en de buurt meer te betrekken bij de aanpak.

juli 2023

06 jul Motie Sociaal domein Versterken buurten

Na 50 jaar van de overheid die veel taken in het leefdomein van de gemeenschap overnam is er vanaf ca. 2005 sprake is van een nieuwe golf van burgercollectieven waarin burgers zich steeds meer gezamenlijk organiseren om zo meer grip te krijgen op het verbeteren van de kwaliteit van de eigen directe leefomgeving. Zogenaamde Buurt en Burgerorganisaties hebben behoefte aan het versterken van de eigen organisaties. In deze motie roepen wij te onderzoeken op welke manier en op welke activiteiten BBO’s in gesprek met de gemeente hun organisaties kunnen versterken. In de gemeenteraad van 6 juli diende EenUtrecht twee moties in over dit onderwerp. Beide riepen zij op tot een onderzoek

06 jul Motie Gezonde stad Groen Versterken buurten Zeggenschap

Om Utrecht leefbaar te maken en te houden heeft Utrecht veel meer groen nodig. Opeenvolgende boomspiegels kan net als de geveltuinen een eenvoudige manier zijn om bewoners mee te laten doen aan het vergroenen van de straten en buurten.

Deze motie roept om dit actief mogelijk te maken en op te nemen in de communicatie en de aanpak voor de geveltuinen.

In de gemeenteraad van 6 juli werd deze motie gesteund door BIJ1, DENK, PvdD, SBU, VVD en Volt. De motie is daarmee verworpen.

juni 2023

22 jun Motie Versterken buurten Wonen

De gemeente Utrecht heeft in het plan voor het Beurskwartier 5.033 m2 sociaal maatschappelijke voorzieningen opgenomen. Deze zijn volledig toebedeeld aan een basisschool met kinderdagverblijf (ca. 4.033 m2)  en een gezondheidscentrum (ca. 1.000 m2 ). In deze motie roept EenUtrecht op om vierkante meters te reserveren voor een sociaal-culturele buurtruimte ingevuld door de buurt.

  • 1
  • 2

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal