Maak van Overvecht Centrum het hart van de wijk

Hoewel er in Utrecht is vastgesteld dat groei geen doel op zich is, vormt het plan voor Overvecht centrum heel veel woningen. Er kan niet worden aangegeven of er ook voldoende voorzieningen en groen bij komt. Het wordt zo’n massaal bouwblok dat de huidige bewoners bang zijn dat de leefbaarheid hier weer in het geding komt. EenUtrecht riep in deze motie op voor een aantal woningen wat in verhouding staat tot de buurt en meer groen.

 In de gemeenteraad van 28 maart is deze motie gesteund door BIJ1 en Utrecht Solidair. De motie is daarmee verworpen.

 Hoe gaat EenUtrecht hier mee verder?

EenUtrecht is bezig met het ontwikkelen van een eigen check waarmee we kunnen toetsen of bouwplannen voldoende groen zijn en passen in de buurt. Dat maakt dat wij onze controlerende taak nog beter kunnen uitoefenen. Waar nodig doen wij voorstellen om bij te sturen.

Lees de motie: ‘Maak van Overvecht Centrum het hart van de wijk