Samen voor Overvecht: Versterken gemeenschapskracht

Buurt- en Burgerorganisaties (BBO’s) zijn onmisbaar in Overvecht en ontzettend belangrijk voor de gemeenschap. Het versterken van BBO’s moet worden als extra fundament worden toegevoegd aan de aanpak: ‘Samen voor Overvecht’. Zodat ook als de aanpak is afgerond de positieve resultaten voor de lange termijn behouden blijven.

In de gemeenteraad van 18 januari is de motie gesteund door Volt, UtrechtNU, BIJ1 en DENK de motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

EenUtrecht is blij dat onze andere motie op dit onderwerp wél is aangenomen en gaat na of deze is uitgevoerd.

Lees onze motie: ‘Samen voor Overvecht: Versterken gemeenschapskracht