Overzicht raadsactiviteiten

juni 2024

27 jun Motie Eerlijke kansen Rechtvaardige gemeente

Met het aantreden van het nieuwe kabinet lijkt de bijdrage aan de Landelijke Vreemdelinge Voorziening te stoppen net als de landelijke pilot voor de aanpak van dakloze EU-(arbeidsmigranten). Dit betekent dat veel mensen straks aan hun lot worden overgelaten en er geen opvang meer voor ze is, met alle gevolgen van dien. In deze motie riepen wij op sowieso de huidige succesvolle aanpak voort te zetten.

06 jun Motie Democratie Rechtvaardige gemeente Veiligheid

Ons raadslid Gert Dijkstra was op 15 mei aanwezig tijdens de pro-Palestina protesten in de binnenstad. De ME heeft toen ingegrepen op een wegblokkade zodat een bus met arrestanten erdoor kon. Hierbij is geweld gebruikt tegen de demonstranten. De tijd tussen de eerste aankondiging en het geweld gebruiken was 20 seconden. EenUtrecht diende op 6 juni hierover een motie in die opriep de demonstranten langer de gelegenheid te geven om op eigen initiatief te vertrekken.

januari 2024

18 jan Motie Eerlijke kansen Rechtvaardige gemeente

Utrecht moet voor iedereen een inclusieve stad zijn. Een raadsvoorstel ‘beleidsnota inclusie en diversiteit 2024-2033 tot je recht komen’ is nog niet compleet. Daarom zegt EenUtrecht dat het beleid van de gemeente een extra eis moet hebben. Wanneer de gemeente een opdracht geeft is het belangrijk dat ‘de mate van inclusie en diversiteit’ een extra eis is bij de selectie. EenUtrecht vraagt daarom het College om te onderzoeken hoe deze eis onderdeel kan worden van het proces voor het geven van opdrachten aan partijen.

18 jan Motie Rechtvaardige gemeente Versterken buurten

Buurt- en Burgerorganisaties (BBO’s) zijn onmisbaar in Overvecht en ontzettend belangrijk voor de gemeenschap. Het versterken van BBO’s moet worden als extra fundament worden toegevoegd aan de aanpak: ‘Samen voor Overvecht’. Zodat ook als de aanpak is afgerond de positieve resultaten voor de lange termijn behouden blijven.

oktober 2023

16 okt Vragen Rechtvaardige gemeente Wonen

De gemeente Utrecht stimuleert wooncoöperatieven door middel van woord en subsidie. In Overvecht is hieruit met 40.000 euro subsidie het sociale initiatief Overhoop ontstaan. Zeer succesvol tot de gemeente met een naheffing van 54.858 euro komt, omdat er twee winkels geheel volgens de vergunning zijn omgebouwd tot woningen. Overhoop moet nu meer betalen dan ze aan subsidie hebben ontvangen.

09 okt Vragen Eigen inkomen Rechtvaardige gemeente Versterken buurten

Op 4 februari 2021 gaf Gert Dijkstra als burger een toelichting bij de gemeenteraad over de petitie ‘1000 buurtbanen’. Een buurtbaan is een baan bij een buurt- of burgerorganisatie voor mensen die langdurig werkzoekende zijn. In Utrecht leidde dit tot een kleine pilot van enkele basisbanen met bijna onmogelijk voorwaarden.

In Groningen heeft het plan zich wel bewezen. EenUtrecht stelde daarom vragen mede om te polsen of het stadsbestuur inmiddels open staat om deze tot nu toe gemiste kans nieuw leven in te blazen. 

juli 2023

06 jul Motie Rechtvaardige gemeente

In de WMO-verordening staat vastgelegd dat iedereen die daar recht op een heeft een beroep kan doen op hulp bij het huishouden. Voorheen stelde het Buurtteam als onafhankelijke partij een aantal uren vast waarop de aanvragen van huishoudelijke hulp recht op had. Vanaf begin 2023 beoordelen de thuiszorgorganisaties deze uren opnieuw. Dit is in strijd met het recht.

In de gemeenteraad van 6 juli is deze motie gesteund door BIJ1 en DENK, de motie is daarmee verworpen.

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal