Versterken van diversiteit en inclusie bij Utrechtse bedrijven en maatschappelijke organisaties

Utrecht moet voor iedereen een inclusieve stad zijn. Een raadsvoorstel ‘beleidsnota inclusie en diversiteit 2024-2033 tot je recht komen’ is nog niet compleet. Daarom zegt EenUtrecht dat het beleid van de gemeente een extra eis moet hebben. Wanneer de gemeente een opdracht geeft is het belangrijk dat ‘de mate van inclusie en diversiteit’ een extra eis is bij de selectie. EenUtrecht vraagt daarom het College om te onderzoeken hoe deze eis onderdeel kan worden van het proces voor het geven van opdrachten aan partijen.

In de gemeenteraad van 18 januari is de motie gesteund door ChristenUnie, PvdA, Student en Starter, Denk, Stadsbelang Utrecht, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Volt, Bij1, Utrecht Solidair, Horizon en UtrechtNu! De motie is daarmee aangenomen.

Hoe gaat EenUtrecht hier mee verder?

EenUtrecht is heel blij met deze voortuitgang. We kijken uit naar het rapport over het onderzoek over hoe de eis ‘de mate van inclusie en diversiteit’ onderdeel kan worden van het inkoop proces.

Lees de motie: ‘Versterken van diversiteit en inclusie bij Utrechtse bedrijven en maatschappelijke organisaties’