Overzicht raadsactiviteiten

januari 2024

18 jan Motie Eerlijke kansen Rechtvaardige gemeente

Utrecht moet voor iedereen een inclusieve stad zijn. Een raadsvoorstel ‘beleidsnota inclusie en diversiteit 2024-2033 tot je recht komen’ is nog niet compleet. Daarom zegt EenUtrecht dat het beleid van de gemeente een extra eis moet hebben. Wanneer de gemeente een opdracht geeft is het belangrijk dat ‘de mate van inclusie en diversiteit’ een extra eis is bij de selectie. EenUtrecht vraagt daarom het College om te onderzoeken hoe deze eis onderdeel kan worden van het proces voor het geven van opdrachten aan partijen.

september 2023

21 sep Motie Bestaanszekerheid Eerlijke kansen

Er zijn veel alleenstaanden, stellen zonder kinderen en ouderen die kampen met problematische schulden, langdurig in de bijstand zitten, onder de armoedegrens leven en/of weinig tot geen perspectief meer zien.

Wij maken ons zorgen dat bezuinigingen ervoor gaan zorgen dat deze mensen minder hulp krijgen.

EenUtrecht stelde voor om geen onderscheid te maken tussen verschillende groepen in de uitwerking van de nota financiële bestaanszekerheid en de nota werk & re-integratie. Zodat iedereen die hulp nodig heeft dat ook kan krijgen.

december 2022

01 dec Motie Eerlijke kansen Wonen

De gemeente Utrecht heeft de ambitie uitgesproken om in de periode 2023-2025 zo’n 3000 tijdelijke woningen toe te voegen ter bestrijding van de woningnood. In deze motie roept EenUtrecht het college op om Utrechters die jarenlang op een wachtlijst staan meer kans te geven op een permanente woning dan een tijdelijke woning. Statushouders met een lange wachttijd moeten hierbij ook worden meegenomen, waarbij de wachttijd dan begint op het moment dat zij een status hebben verkregen.

november 2022

08 nov Vragen Eerlijke kansen

De stijgende energielasten en kosten van levensonderhoud zorgen ervoor dat steeds meer kwetsbare Utrechters in de (financiële) problemen komen. Ondanks financiële ‘stut en steunmaatregelen’ worden niet alle inwoners van de stad die in zo’n positie verkeren bereikt, waardoor zij en hun directe omgeving onnodig (verder) in de problemen komen.  

Sinds kort huurt de gemeente Utrecht ervaringsdeskundige in om dit probleem te verhelpen. EenUtrecht is daar groot voorstander van en stelde vragen over verdere en bredere inzet van deze krachten.

oktober 2022

13 okt Motie Eerlijke kansen

Het verkennende onderzoek naar institutioneel racisme bij de gemeente Utrecht legt eerste aanwijzingen voor institutioneel racisme bloot. Diverse geïnterviewde sleutelpersonen en betrokken deskundigen geven aan dat je zonder het zelf bevragen van melders van (institutioneel) racisme je geen sluitende definitieve conclusies kunt trekken of er wel of niet sprake is van institutioneel racisme. Daarom een motie van EenUtrecht met de oproep dit onderzoek uit te breiden met de ontbrekende interviews van de melders. Uiteraard pas na hun toestemming.

september 2022

15 sep Motie Eerlijke kansen Wonen

In Utrecht worden in de periode 2023-2025 naar schatting 1000-4000 tijdelijke woningen gebouwd. Deze woningen hebben een levensduur van maximaal 15 jaar. EenUtrecht vraag het college in deze motie onder andere een toewijzingsbeleid uit te werken om deze woningen hoofdzakelijk toe te wijzen aan urgente Utrechters, waardoor er ruimte op de wachtlijsten komt voor langwachtenden.  

juli 2022

01 jul Vragen Eerlijke kansen

Begin 2022 bleek uit onderzoek dat er mogelijk sprake is van institutioneel racisme bij de gemeente. EenUtrecht is ontevreden over de conclusies die het college van burgemeester en wethouders uit dit onderzoek trekt. Daarom heeft EenUtrecht hierover op 1 juli 2022 kritische, schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal