Verdiepen onderzoek institutioneel racisme bij de gemeente

Het verkennende onderzoek naar institutioneel racisme bij de gemeente Utrecht legt eerste aanwijzingen voor institutioneel racisme bloot. Diverse geïnterviewde sleutelpersonen en betrokken deskundigen geven aan dat je zonder het zelf bevragen van melders van (institutioneel) racisme je geen sluitende definitieve conclusies kunt trekken of er wel of niet sprake is van institutioneel racisme. Daarom een motie van EenUtrecht met de oproep dit onderzoek uit te breiden met de ontbrekende interviews van de melders. Uiteraard pas na hun toestemming.

Wat is er met de motie gebeurd?

In de gemeenteraad van 13 oktober 2022 is de motie gesteund door DENK, BIJ1, Volt, Utrecht Solidair en PVDD De motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder? 

EenUtrecht heeft al eerder moties en vragen over dit ontoereikende onderzoek ingediend. Wij houden het nauwlettend in de gaten en zullen voorstellen blijven doen om (institutioneel) racisme tegen te gaan.

Lees de motie ‘Verdiepen onderzoek institutioneel racisme bij de gemeente’ 

Lees onze vragen ‘Onderzoek Institutioneel racisme bij de gemeente Utrecht ontoereikend’

Lees de antwoorden van het college

Lees de rapportage ‘Institutioneel racisme bij de gemeente Utrecht’

Lees de reactie van het college op deze rapportage