Bestaanszekerheid; nut en noodzaak en de inzet van betaalde ervaringsdeskundigen 

De stijgende energielasten en kosten van levensonderhoud zorgen ervoor dat steeds meer kwetsbare Utrechters in de (financiële) problemen komen. Ondanks financiële ‘stut en steunmaatregelen’ worden niet alle inwoners van de stad die in zo’n positie verkeren bereikt, waardoor zij en hun directe omgeving onnodig (verder) in de problemen komen.  

Sinds kort huurt de gemeente Utrecht ervaringsdeskundige in om dit probleem te verhelpen. EenUtrecht is daar groot voorstander van en stelde vragen over verdere en bredere inzet van deze krachten.  

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder? 

EenUtrecht organiseert op 6 december 2022 een raadsinformatiebijeenkomst over dit thema. 

Lees de beantwoording op onze vragen Bestaanszekerheid; nut en noodzaak en de inzet van betaalde ervaringsdeskundigen