Eerlijk toewijzen tijdelijke woningen

De gemeente Utrecht heeft de ambitie uitgesproken om in de periode 2023-2025 zo’n 3000 tijdelijke woningen toe te voegen ter bestrijding van de woningnood. In deze motie roept EenUtrecht het college op om Utrechters die jarenlang op een wachtlijst staan meer kans te geven op een permanente woning dan een tijdelijke woning. Statushouders met een lange wachttijd moeten hierbij ook worden meegenomen, waarbij de wachttijd dan begint op het moment dat zij een status hebben verkregen.

In de gemeenteraad van 1 december is de motie is gesteund door CDA en Utrecht Solidair daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

EenUtrecht blijft het toewijzingsbeleid in de gaten houden en zal als dat nodig is met nieuwe voorstellen komen.

Lees de motie ‘Eerlijk toewijzen tijdelijke woningen’