Overzicht raadsactiviteiten

juni 2022

16 jun Motie Wonen

Hoogbouw is moeilijker energiezuinig te krijgen dan laagbouw. Wettelijk mag een gemeente daarom voor hoogbouw lagere energie-eisen vaststellen. Dat wil EenUtrecht niet, net als de Utrechters die hierover een burgerpetitie organiseerden.

16 jun Motie Wonen

Hoogbouw is alleen tegen hoge kosten leefbaar te krijgen en veel minder energiezuinig dan laagbouw of middelhoogbouw. Vanwege deze risico’s vindt EenUtrecht dat je kritisch moet zijn op hoogbouw: hoogbouw moet je alleen in Utrecht toestaan onder strikte randvoorwaarden.

mei 2022

13 mei Vragen Wonen

Op 15 maart jl. heeft het (vorige) college van burgemeester en wethouders gereageerd op een vraag vanuit de toenmalige gemeenteraad om zo snel mogelijk werk te maken van een leegstandsverordening. EenUtrecht vond dit antwoord ontwijkend en niet adequaat en heeft daarom op 13 mei 2022 hierover aanvullende, schriftelijke vragen gesteld.

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal