Overzicht raadsactiviteiten

juni 2024

27 jun Amendement Wonen

In Utrecht geld tot nu toe de regel dat wanneer je een huis koopt je daar zelf ook moet gaan wonen. Op dit moment gaat dit om woningen tot 870.000 euro.

Dit is om te voorkomen dat kopers van nieuwbouw de woningen snel doorverkopen om er winst mee te maken en de prijzen op te drijven.

Onder druk van beleggers wil het stadsbestuur wil dat nu echter verlagen naar 587.000 euro. Door de hoge huizenprijzen dreigt deze beschermingsmaatregel dus zijn kracht te verliezen.

Door met een amendement op dit raadsvoorstel de grens iets te verlagen maar nog steeds op 716.000 euro te houden voorkomen we dat er minder gespeculeerd wordt op de woningmarkt.  

04 jun Vragen Wonen

Door de nieuwe afspraken hebben de woningcorporaties beloofd vanaf 1 januari 2024 geen sociale huurwoningen meer te verkopen. De woningcorporaties hebben aangegeven dat dit ten koste gaat van de eigen operationele kasstroom. Hierdoor krijgen zij naar eigen zeggen minder ruimte om te investeren in nieuwbouw. Ze geven zelf aan dat ze hierdoor 10.6 miljoen euro mislopen. Het stadsbestuur wil de corporaties daarom compenseren door stimuleringspakketten. Dit op basis van een adviesrapport van Ortec. Als je goed leest blijkt dat woningcorporaties rijk genoeg zijn zelf die 10,6 miljoen euro op te vangen. Daarom stelde EenUtrecht vragen.

maart 2024

13 mrt Vragen Wonen

Ons bereiken al lange tijd vele signalen en verontrustende berichten van Utrechters die op volgens hen onduidelijke of onterechte gronden een aanvraag dakuitbouw (dakkapel of -opbouw) afgewezen krijgen. Dat is moeilijk uit te leggen in een tijd van woningnood en de enorme behoefte bij veel Utrechters om op relatief goedkope wijze de eigen woning te kunnen vergroten en zo (ook bij gezinsuitbreiding) in Utrecht te kunnen blijven wonen. Om meer duidelijkheid te krijgen stelden EenUtrecht schriftelijke vragen.

februari 2024

15 feb Vragen Wonen

In Utrecht is de woningnood enorm. Daarom moeten er zo snel mogelijk veranderingen plaatsvinden op het gebied van het beter benutten van de bouw die er al is. EenUtrecht denkt dat er veel woonruimte vrij kan komen door verschillende aanpassingen zoals woningdelen-splitsen, dakopbouw, particuliere sociale huur, het starten van een woongroep. Dit is allemaal lastig in Utrecht en kost veel tijd en geld doordat de regels onduidelijk of te ingewikkeld zijn. EenUtrecht vindt dat het anders moet en stelt daarom schriftelijke vragen.

december 2023

07 dec Motie Gezonde stad Versterken buurten Wonen

Al sinds de invoering van het nieuwe inzamelen en de invoering van de ondergrondse containers is er sprake van het bijplaatsen van grof vuil. Handhaving schiet vaak te kort en bewoners worden er niet in meegenomen.

EenUtrecht stelde in deze motie voor om hoe de handhaving kan worden versterkt en hier oplossingen op te halen bij omwonenden en actieve bewoners.

november 2023

02 nov Vragen Wonen

De gemeente Utrecht heeft in verschillen documenten richtlijnen opgesteld om ervoor te zorgen dat nieuwbouw in onze stad voldoende energiezuinig gaat zijn. Niet alle afspraken zijn even hard en scherp geformuleerd en daarom zijn we bang dat er onvoldoende energiezuinig gebouwd wordt.

oktober 2023

16 okt Vragen Rechtvaardige gemeente Wonen

De gemeente Utrecht stimuleert wooncoöperatieven door middel van woord en subsidie. In Overvecht is hieruit met 40.000 euro subsidie het sociale initiatief Overhoop ontstaan. Zeer succesvol tot de gemeente met een naheffing van 54.858 euro komt, omdat er twee winkels geheel volgens de vergunning zijn omgebouwd tot woningen. Overhoop moet nu meer betalen dan ze aan subsidie hebben ontvangen.

augustus 2023

24 aug Vragen Gezonde stad Participatie Versterken buurten Wonen

Sinds Utrecht gebruik maakt van ondergrondse containers is er sprake van overlast door bijplaatsingen. Veelal grofvuil wordt naast de bakken geplaatst. Het lijkt langzaam de nieuwe sociale norm te worden. Twee jaar geleden beloofde de gemeente dit actief tegen te gaan met een nieuwe aanpak. Inmiddels is de nieuwe aanpak uitgerold, maar het effect blijft tot nog toe uit.

EenUtrecht stelde vragen over deze aanpak en doet voorstellen om de overlast van afval te verminderen en de buurt meer te betrekken bij de aanpak.

juni 2023

22 jun Motie Versterken buurten Wonen

De gemeente Utrecht heeft in het plan voor het Beurskwartier 5.033 m2 sociaal maatschappelijke voorzieningen opgenomen. Deze zijn volledig toebedeeld aan een basisschool met kinderdagverblijf (ca. 4.033 m2)  en een gezondheidscentrum (ca. 1.000 m2 ). In deze motie roept EenUtrecht op om vierkante meters te reserveren voor een sociaal-culturele buurtruimte ingevuld door de buurt.

mei 2023

11 mei Motie Gezonde stad Groei Versterken buurten Wonen

Het college wil een woontoren bouwen in Dichterswijk van ruim 37 meter, in plaats van volgens eigen beleid maximaal toegestane 25 meter. Een deel van de omwonenden komt nu in de schaduw te leven. Er is verzuimd voldoende sociale woningbouw te realiseren de afgelopen 20 jaar toen er veel gebouwd is in dit gebied. Daar mogen de huidige bewoners niet de dupe van zijn door het te compenseren met een hoge toren.

  • 1
  • 2

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal