Overzicht raadsactiviteiten

september 2022

15 sep Motie Wonen

De voorliggende sloopplannen van de 102 woningen aan de Van Heukelomlaan/Berlagestraat zijn tot stand gekomen zonder een volwaardig uitgewerkt alternatief renovatieplan. EenUtrecht roept in deze motie op eerst een dergelijk plan voor te leggen aan de bewoners, zodat kan worden vastgesteld wat de voorkeur van de bewoners heeft; sloop of renovatie. 

15 sep Motie Eerlijke kansen Wonen

In Utrecht worden in de periode 2023-2025 naar schatting 1000-4000 tijdelijke woningen gebouwd. Deze woningen hebben een levensduur van maximaal 15 jaar. EenUtrecht vraag het college in deze motie onder andere een toewijzingsbeleid uit te werken om deze woningen hoofdzakelijk toe te wijzen aan urgente Utrechters, waardoor er ruimte op de wachtlijsten komt voor langwachtenden.  

juni 2022

16 jun Motie Wonen

Hoogbouw is moeilijker energiezuinig te krijgen dan laagbouw. Wettelijk mag een gemeente daarom voor hoogbouw lagere energie-eisen vaststellen. Dat wil EenUtrecht niet, net als de Utrechters die hierover een burgerpetitie organiseerden.

16 jun Motie Wonen

Hoogbouw is alleen tegen hoge kosten leefbaar te krijgen en veel minder energiezuinig dan laagbouw of middelhoogbouw. Vanwege deze risico’s vindt EenUtrecht dat je kritisch moet zijn op hoogbouw: hoogbouw moet je alleen in Utrecht toestaan onder strikte randvoorwaarden.

mei 2022

13 mei Vragen Wonen

Op 15 maart jl. heeft het (vorige) college van burgemeester en wethouders gereageerd op een vraag vanuit de toenmalige gemeenteraad om zo snel mogelijk werk te maken van een leegstandsverordening. EenUtrecht vond dit antwoord ontwijkend en niet adequaat en heeft daarom op 13 mei 2022 hierover aanvullende, schriftelijke vragen gesteld.

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal