Maximaal 25 meter Veilingstraat

Het college wil een woontoren bouwen in Dichterswijk van ruim 37 meter, in plaats van volgens eigen beleid maximaal toegestane 25 meter. Een deel van de omwonenden komt nu in de schaduw te leven. Er is verzuimd voldoende sociale woningbouw te realiseren de afgelopen 20 jaar toen er veel gebouwd is in dit gebied. Daar mogen de huidige bewoners niet de dupe van zijn door het te compenseren met een hoge toren.

In de gemeenteraadsvergadering van 11 mei is deze motie gesteund door PvdD. De motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

Voor dit project kunnen we helaas niet veel meer betekenen. Gelukkig werd onze motie om in ieder geval 100m2 te reserveren voor een sociaal maatschappelijke functie in de plint wel aangenomen. Wij vinden het essentieel voor het vertrouwen in de overheid dat de gemeente zich houdt aan zijn eigen beleid. Daar zullen wij altijd scherp op zijn.

Lees de motie: ‘Maximaal 25 meter Veilingstraat’