Ook het beurskwartier heeft recht op een sociaal-culturele buurtruimte ingevuld door de buurt

De gemeente Utrecht heeft in het plan voor het Beurskwartier 5.033 m2 sociaal maatschappelijke voorzieningen opgenomen. Deze zijn volledig toebedeeld aan een basisschool met kinderdagverblijf (ca. 4.033 m2)  en een gezondheidscentrum (ca. 1.000 m2 ). In deze motie roept EenUtrecht op om vierkante meters te reserveren voor een sociaal-culturele buurtruimte ingevuld door de buurt.

In de gemeenteraad van 22 juni werd deze motie gesteund door BIJ1, CDA, CU, D66, DENK, GL, PVV, PvdD, PvdA, SBU, S&S, US en Volt. De motie is daarmee bijna raad breed aangenomen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

EenUtrecht controleert uiteraard of de vierkante meters daadwerkelijk gereserveerd worden en of de buurt wel zelf de sociaal-culturele ruimte mag invullen.

Lees onze motie: ‘Ook het beurskwartier heeft recht op een sociaal-culturele buurtruimte ingevuld door de buurt’