Is verkoop sociale huur noodzaak of doen woningcorporaties alsof?

Door de nieuwe afspraken hebben de woningcorporaties beloofd vanaf 1 januari 2024 geen sociale huurwoningen meer te verkopen. De woningcorporaties hebben aangegeven dat dit ten koste gaat van de eigen operationele kasstroom. Hierdoor krijgen zij naar eigen zeggen minder ruimte om te investeren in nieuwbouw. Ze geven zelf aan dat ze hierdoor 10.6 miljoen euro mislopen. Het stadsbestuur wil de corporaties daarom compenseren door stimuleringspakketten. Dit op basis van een adviesrapport van Ortec. Als je goed leest blijkt dat woningcorporaties rijk genoeg zijn zelf die 10,6 miljoen euro op te vangen. Daarom stelde EenUtrecht vragen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

Nu de beantwoording binnen is gaan we dit zeker opnieuw op de agenda plaatsen en proberen te voorkomen dat er in deze tijd van vele bezuinigingen veel geld verdwijnt naar de woningcorporaties terwijl zij dat niet nodig hebben.

Lees onze schriftelijke vragen: ‘Is verkoop sociale huur noodzaak of doen woningcorporaties alsof?’