Een schone wijk komt niet vanzelf

Al sinds de invoering van het nieuwe inzamelen en de invoering van de ondergrondse containers is er sprake van het bijplaatsen van grof vuil. Handhaving schiet vaak te kort en bewoners worden er niet in meegenomen.

EenUtrecht stelde in deze motie voor om hoe de handhaving kan worden versterkt en hier oplossingen op te halen bij omwonenden en actieve bewoners.

In de gemeenteraad van 7 december is de motie gesteund door CDA, US, UN, VVD. De motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

EenUtrecht blijft bij elke gelegenheid die zich voordoet pleitten voor handhaving bij het grofvuil door oplossingen van bewoners.

Lees de motie: ‘Een schone wijk komt niet vanzelf’