Onafhankelijk toekennen indicaties van Hulp bij Huishouden

In de WMO-verordening staat vastgelegd dat iedereen die daar recht op een heeft een beroep kan doen op hulp bij het huishouden. Voorheen stelde het Buurtteam als onafhankelijke partij een aantal uren vast waarop de aanvragen van huishoudelijke hulp recht op had. Vanaf begin 2023 beoordelen de thuiszorgorganisaties deze uren opnieuw. Dit is in strijd met het recht.

In de gemeenteraad van 6 juli is deze motie gesteund door BIJ1 en DENK, de motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

Dit onderwerp gaat ons aan het hart. Wij blijven ons waar we kunnen inzetten voor een rechtvaardig Utrecht, waar mensen krijgen waar ze recht op hebben.

Lees onze motie: ‘ Onafhankelijke toekennen indicaties van Hulp bij Huishouden’