Samen voor Overvecht: Extra fundament versterken gemeenschapskracht

Buurt- en Burgerorganisaties (BBO’s) zijn onmisbaar in Overvecht en ontzettend belangrijk voor de gemeenschap. Het versterken van BBO’s moet worden als extra fundament worden toegevoegd aan de aanpak: ‘Samen voor Overvecht’. Zodat ook als de aanpak is afgerond de positieve resultaten voor de lange termijn behouden blijven.

In de gemeenteraad van 18 januari is de motie gesteund door alle partijen. De motie is daarmee aangenomen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

EenUtrecht gaat na of deze motie goed wordt uitgevoerd.

Lees de motie: ‘Samen voor Overvecht: Extra fundament versterken gemeenschapskracht’