Investeer in gemeenschapskracht en ontlast de gemeente

De gemeente wil volgend jaar niet meer zeggenschap geven aan buurt organisaties die juist zo belangrijk zijn voor de stad. Deze gemeenschappen weten beter wat er speelt in de stad en hebben ervaring op de locaties waar werk gedaan moet worden. Door gemeenschappen sterker te maken neemt de druk op de gemeente zelf af. Daarnaast worden wijken veiliger en prettiger. EenUtrecht stelt voor om meer taken door de gemeenschap te laten uitvoeren en daardoor de wijken fijner te maken.

In de gemeenteraad van 9 november is de motie gesteund door CDA, CU, D66, DENK, GL, PvdA, PvdD, SBU, S&S, US, UtrechtNu! en Volt. De motie is daarmee aangenomen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

EenUtrecht is heel blij met deze belangrijke eerste stap. We kijken nu hoe het college dit uitvoert en gaan er dan mee verder.

Lees de motie ‘Investeer in gemeenschapskracht en ontlast de gemeente’