Op weg naar een volledig raadgevend referendum

Op dit moment kunnen Utrechters alleen een verzoek indienen voor het organiseren van een referendum over een door de gemeenteraad genomen besluit.

EenUtrecht stelt voor om ook een raadgevend referendumverzoek te kunnen doen over een onderwerp wat op dat moment speelt bij Utrechters zonder dat hier al een besluit over genomen is door de gemeente.

In de gemeenteraad van 21 september is de motie gesteund door PVV, US en DENK de motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

EenUtrecht staat voor meer directe democratie in al zijn vormen. Dit is één van die vormen. De komende jaren blijven wij strijden voor meer directe inspraak van en door de Utrechters.

Lees onze motie: ‘Op weg naar een volledig raadgevend referendum’