Bomen verbinden

Om Utrecht leefbaar te maken en te houden heeft Utrecht veel meer groen nodig. Opeenvolgende boomspiegels kan net als de geveltuinen een eenvoudige manier zijn om bewoners mee te laten doen aan het vergroenen van de straten en buurten.

Deze motie roept om dit actief mogelijk te maken en op te nemen in de communicatie en de aanpak voor de geveltuinen.

In de gemeenteraad van 6 juli werd deze motie gesteund door BIJ1, DENK, PvdD, SBU, VVD en Volt. De motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hier mee verder?

EenUtrecht zet zich in om Utrecht niet te laten verstenen. Dat kan volgens ons het beste samen met bewoners. Wij blijven voorstellen te doen om bewoners actief deel uit te laten maken van de vergroening van de stad.

Lees de motie ‘Bomen verbinden’