Overzicht raadsactiviteiten

juni 2024

06 jun Motie Gezonde stad Groen

Katten doden jaarlijks ongeveer 18 miljoen vogels in Nederland. Dat zorgt voor een jaarlijkse afname van 5% van de vogelstand. Dat is weer slecht voor de biodiversiteit en het ecosysteem in Utrecht. Onder katteneigenaren is er veel onbekendheid over dit gedrag van de katten. Daarom riepen wij in deze motie op tot een laagdrempelige voorlichtingscampagne waarin katteneigenaren worden geïnformeerd over de mogelijk oplossingen om dit te voorkomen, zoals een kattenkraag.

april 2024

25 apr Motie Groen

In 2007 heeft de gemeenteraad aangegeven dat zij het zelfbeheer van openbaar groen wil bevorderen. Nadien is er wel veel gebeurd, maar ligt dat alleen vast in uitwerkingen van ambtenaren en het stadsbestuur, zoals in een actieplan zelfbeheer uit 2021. Maar na 15 jaar willen Utrechters meer zelf met groen, ook in het beheren van grotere openbare stukken groen. Vandaar dat we in deze motie het stadsbestuur vragen het zelfbeheer van groen te actualiseren en in duidelijkere kaders voor te leggen ter besluitvorming aan de raad.

25 apr Motie Groen

Plantenbakken, boomspiegels en geveltuinen kun je als Utrechter met alleen melding bij de gemeente al zelf gaan beheren. Dan doen velen ook. Maar een groter stuk openbaar groen vereist een uitgebreid contract waar veel Utrechters, zeker in het begin, geen zin in hebben; zoals bij het stuk groen vlakbij het Spinozaplantsoen. Dat werd abrupt verwijderd door de gemeente. Dat willen we voorkomen met deze motie waarin Utrechters wel dergelijke stukken groen, zoals kleine grasveldjes en bermen, zelf kunnen gaan beheren.

25 apr Motie Groen

Op dit moment zijn er veel gedetailleerd ambtelijke regels voor het informeel (zonder contract) zelf kunnen beheren als Utrechter(s) van openbaar groen, zoals dat een geveltuin exact maximaal 2 stoeptegels diep mag zijn (60 cm). De wijkopzichter mag daar geen cm van afwijken, wat leidt tot soms hele rare technocratische afwijzingen terwijl er heel veel mooi groen mee verloren gaat. Enige flexibiliteit in de regels bouwen werd bepleit in onze motie.

oktober 2023

13 okt Vragen Groen Participatie

Groen in (zelf)beheer?

Op 28 september 2023 stelden wij mondelingen vragen over het verwijderde buurtgroen aan het einde van de Vleutenseweg. Dit was door bewoners geplant om de buurt te vergroenen. Deze plek is officieel geregistreerd als grasveld van de gemeente en dan beheren we het zo, aldus de wethouder in haar antwoord op onze mondelinge vragen. 

‘EenUtrecht begrijpt er niets van, want waarom verwijderd de wethouder groen als ook het stadsbestuur wil vergroenen?’

Daarom stelden wij deze schriftelijke vervolgvragen met de insteek het makkelijker te maken voor de Utrechter om (delen) van grote stukken buurtgroen in zelfbeheer te nemen. We roepen de wethouder óók op excuus te maken voor het belemmeren van dit buurtinitiatief. 

juli 2023

06 jul Motie Gezonde stad Groen Versterken buurten Zeggenschap

Om Utrecht leefbaar te maken en te houden heeft Utrecht veel meer groen nodig. Opeenvolgende boomspiegels kan net als de geveltuinen een eenvoudige manier zijn om bewoners mee te laten doen aan het vergroenen van de straten en buurten.

Deze motie roept om dit actief mogelijk te maken en op te nemen in de communicatie en de aanpak voor de geveltuinen.

In de gemeenteraad van 6 juli werd deze motie gesteund door BIJ1, DENK, PvdD, SBU, VVD en Volt. De motie is daarmee verworpen.

Zoek op trefwoord

  • Inbreng

  • Onderwerp

  • Jaartal