Ruimte voor afwijking bij informeel zelfbeheer van openbaar groen

Op dit moment zijn er veel gedetailleerd ambtelijke regels voor het informeel (zonder contract) zelf kunnen beheren als Utrechter(s) van openbaar groen, zoals dat een geveltuin exact maximaal 2 stoeptegels diep mag zijn (60 cm). De wijkopzichter mag daar geen cm van afwijken, wat leidt tot soms hele rare technocratische afwijzingen terwijl er heel veel mooi groen mee verloren gaat. Enige flexibiliteit in de regels bouwen werd bepleit in onze motie.

In de gemeenteraad van 25 april werd de motie gesteund door PvdD, BIJ1, Volt, US en UtrechtNu! De motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

Ook deze motie gaan we in een verbeterde versie over een klein jaar opnieuw inbrengen

Lees de motie: ‘Ruimte voor afwijking bij informeel zelfbeheer van openbaar groen