Uitwerken kader zelfbeheer van openbaar groen

In 2007 heeft de gemeenteraad aangegeven dat zij het zelfbeheer van openbaar groen wil bevorderen. Nadien is er wel veel gebeurd, maar ligt dat alleen vast in uitwerkingen van ambtenaren en het stadsbestuur, zoals in een actieplan zelfbeheer uit 2021. Maar na 15 jaar willen Utrechters meer zelf met groen, ook in het beheren van grotere openbare stukken groen. Vandaar dat we in deze motie het stadsbestuur vragen het zelfbeheer van groen te actualiseren en in duidelijkere kaders voor te leggen ter besluitvorming aan de raad.

In de gemeenteraad van 25 april werd de motie gesteund door Volt, US en UtrechtNu! De motie is daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

De wethouder heeft toegezegd (opnemen in MAT lijst!!) om eind 2024 te evalueren en dan begin 2025 de resultaten aan de raad voor te leggen. Dat is dan het moment waarop we onze wensen opnieuw zullen inbrengen.

Lees de motie: ‘Uitwerken kader zelfbeheer van openbaar groen’