EenUtrecht kritisch op coalitieakkoord: invloed Utrechters ver te zoeken

De nieuwe Utrechtse coalitie van GroenLinks, D66, PvdA, Student&Starter en ChristenUnie publiceerden hun coalitieakkoord 2022 – 2026. EenUtrecht kiest op vele terreinen voor een andere aanpak en geeft op 9 juni 2022 in de gemeenteraad een zeer kritische reactie op het akkoord.

Invloed Utrechters ver te zoeken

EenUtrecht vindt dat er in het nieuwe coalitieakkoord weliswaar stappen worden gemaakt op bijvoorbeeld het gebied van klimaat en woningmarkt, maar de invloed van de Utrechter is daarbij ver te zoeken – met als positieve uitzondering het adviserend klimaatberaad.
Op het gebied van participatie, zeggenschap, leefbaarheid, de aanpak van discriminatie, bestaanszekerheid, veiligheid en betaalbaar wonen scoort de coalitie met het akkoord een dikke onvoldoende. De inzet van EenUtrecht gaat vele stappen verder. Dat is hard nodig: het kan en moet op deze terreinen anders in onze stad. EenUtrecht zal daarom de komende raadsperiode met veel alternatieve voorstellen komen.

Beluister de reactie van Gert Dijkstra, raadslid EenUtrecht, op het coalitieakkoord van het nieuwe college

Lees de schriftelijke reactie van EenUtrecht op het coalitieakkoord van het nieuwe college

Lees het persbericht van EenUtrecht ‘Coalitieakkoord onvoldoende en wéér zonder de Utrechters’