Utrechts college bagatelliseert uitkomsten verkennend racisme-onderzoek: onacceptabel voor EenUtrecht

Uit een verkennend onderzoek (Omlo, januari 2022) blijkt dat er aanwijzingen zijn voor institutioneel racisme bij de afdeling Toezicht en Handhaving van de gemeente Utrecht. Het probleem zit niet zozeer in de formele regels, processen en procedures, zo schrijven de onderzoekers, maar het racisme wordt zichtbaar in informele werkwijzen en omgangsvormen. Het gaat daarbij om …