Diversiteit en inclusie op de werkvloer?

Nog steeds is de kans op werk of een stageplek lager wanneer je een cultureel diverse achtergrond hebt. Als de gemeente Utrecht bedrijven of organisaties inhuurt dan worden ze beoordeeld op prijs en op social return (inschakelen mensen met lange afstand tot de arbeidsmarkt), maar niet op inclusiviteit en diversiteit. Donderdag 18 januari stemde de gemeenteraad overtuigend in met ons voorstel te onderzoeken hoe wij inclusie en diversiteit onderdeel kunnen maken van de inkoop bij derden.

Divers Utrecht

De aanleiding voor het voorstel van EenUtrecht was het nieuwe beleid rondom Inclusie en Diversiteit waarin duidelijk werd dat Utrecht nog niet volledig voldoet aan de ambitie om een inclusieve stad te zijn. Organisaties die door de gemeente worden ingehuurd zijn net als de gemeente zelf nog niet altijd een goede afspiegeling van de Utrechtse samenleving. Die samenleving is cultureel divers.

Diversiteit in Utrecht (nog) niet verplicht

De afgelopen jaren zijn er wel stappen gemaakt. Op dit moment worden bedrijven en organisaties die opdrachten uitvoeren voor de gemeente Utrecht gevraagd hoe zij omgaan met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dit weegt mee in de beoordeling. Het kan dus best dat een bedrijf wat iets duurder is, maar wel mensen in dienst heeft met een afstand tot de arbeidsmarkt de voorkeur krijgt boven het goedkopere alternatief. Dit gebeurt al een aantal jaren in Utrecht en is succesvol. Ditzelfde principe wordt nu dus onderzocht voor diversiteit en inclusie.

‘Een inclusieve stad begint bij de gemeente zelf, dus het is een mooi begin dat men nu gaat onderzoeken hoe het onderdeel wordt van ons inkoopproces’, Aldus Gert Dijkstra.

Kans groter op werk?

De kans dat mensen met een cultureel diverse achtergrond een baan of stage krijgen bij een bedrijf of organisatie die voor de gemeente werkt is dus straks misschien een stukje groter en daardoor misschien wel groter in het algemeen. Dat betekent ook dat het ook waarschijnlijker wordt dat iedere Utrechter in een diverse organisatie komt te werken. In september krijgt de gemeenteraad te horen op welke manier dit opgenomen kan worden in het inkoopbeleid.

EenUtrecht is blij als deze motie kan bijdragen om bedrijven en organisaties een inclusiever personeelsbeleid te laten voeren, maar uiteindelijk zou dit onderscheid overbodig moeten zijn. Wij blijven ons hiervoor inzetten.

Dit bericht is onderdeel van het thema ‘eerlijke kansen zonder discriminatie en pesten’  uit ons programma. Lees hier de motie uit bovenstaand artikel.