EenUtrecht in gemeenteraad: ‘Utrechters willen massaal referendum over groei stad, neem dat serieus’

Afgelopen zomer steunden bijna 7,5 duizend Utrechters de petitie voor een referendum over de groei van de stad. De petitie was een initiatief van het bewonersnetwerk Gezond Stedelijk Wonen Utrecht. Het stadsbestuur (GroenLinks, D66 en CU) had net daarvoor het besluit genomen om Utrecht maximaal te laten groeien en grootschalig te verdichten volgens de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU 2040).
De Utrechtse Referendum-verordening schrijft voor dat een raadgevend referendum pas wordt gehouden wanneer in zes weken tijd 10.000 handtekeningen van stemgerechtigde Utrechters zijn opgehaald. Met een paar weken meer tijd was dit aantal zeer waarschijnlijk gehaald. Nu niet. Het referendum was dus van de baan en de gemeenteraad liet het daarbij.

Twijfelachtig draagvlak voor RSU 2040 onder Utrechters alsnog op agenda gemeenteraad

EenUtrecht heeft zich, samen met de initiatiefnemers van de petitie, ingespannen om de RSU 2040 en de toekomstige groei en inrichting van Utrecht alsnog op de agenda van de gemeenteraad te krijgen. Dat is met de nodige inspanning gelukt.
Vandaag kwamen in de raadsvergadering daarom onder meer de volgende twee vragen aan bod: betekent de grote steun voor de petitie dat er een twijfelachtig draagvlak is onder Utrechters voor de RSU 2040?  En moet je dan als gemeenteraad je eerdere besluit heroverwegen en onderbouwen, en nagaan – via bijvoorbeeld een referendum – wat het draagvlak is onder Utrechters voor de ingezette maximale groei en inrichting van de stad?

Stadsbestuur kiest voor een versteende stad, zonder onderbouwing

Met de RSU 2040 heeft het stadsbestuur – met steun van de gemeenteraad – gekozen voor een maximale groei van 100.000 nieuwe bewoners tot 2040 én een enorme dichtheid aan woningen, die nergens in Nederland voorkomt. Dit betekent meer mensen erbij dan in de afgelopen 25 jaar in Leidsche Rijn zijn komen wonen. Maar nu niet in een buitengebied, maar tussen de bestaande woningen in. De RSU 2040 heeft daarmee een enorme impact op de stad en iedere Utrechter. Voorgespiegeld wordt dat de stad ook nog eens meer dan 1.000 voetbalvelden groener wordt. Dat is onmogelijk. Bovendien ontbreekt een deugdelijke (financiële) onderbouwing van deze ingrijpende groeiplannen.

Erger dan het dempen van de singel in 1968

In zijn toelichting op de burgeragendering sprak Gert Dijkstra, lijsttrekker EenUtrecht, zijn zorgen uit: ‘Er lijkt sprake te zijn van een tunnelvisie bij het stadsbestuur en direct betrokkenen. Geen enkel alternatief groeiscenario is tot nu toe uitgezocht.’ Hij benadrukte dat de voorgenomen groei van de stad veel groter is dan nodig om huisvesting te bieden aan alle Utrechters die hier (gaan) studeren, werken of willen (blijven) wonen. ‘Bovendien zijn de gevolgen van de groeiplannen van het stadsbestuur onomkeerbaar. Het dempen van de singel konden we nog wel herstellen,’ zei Dijkstra, ‘maar bij een versteende, onleefbare stad gaat dat niet lukken.’
Dijkstra deed, namens iedereen die de petitie heeft ondertekend, een morele oproep aan alle raadsleden om alsnog te luisteren naar wat Utrechters zelf van de groeiplannen vinden en hen serieus te nemen.

Bekijk de presentatie van EenUtrecht bij het aanbieden van de burgeragendering ‘Referendum over de kwaliteit van Utrecht-stad en haar toekomst’

Lees het artikel in de Telegraaf

Stem EenUtrecht, op 16 maart aanstaande
MENSEN EN BUURTEN OP ÉÉN. Utrecht is ook van jou! 

www.eenutrecht.nl


Foto: Charles Parker