Participatiedebat leidt tot erkenning: Wethouder neemt punten EenUtrecht over 

Voor EenUtrecht is het grondig verbeteren van participatie en zeggenschap in de stad een eerste prioriteit. In het afgelopen half jaar zijn alle voorstellen van EenUtrecht daarover in de gemeenteraad weggestemd met uitzondering van het amendement om toch in 2023 te starten met een burgerberaad. Op 24 november jl. vond, op initiatief van EenUtrecht, een …

Klimaatpanel is schijnparticipatie en beperkt zeggenschap van de Utrechter

Afgelopen donderdag 3 november werd in een raadsbrief de start van het klimaatpanel aangekondigd. Door middel van loting selecteert de gemeente vijftig Utrechters die vijf keer per jaar bijeenkomen om mee te denken over het klimaatbeleid. EenUtrecht vindt dat het college weer een kans mist om bewoners échte invloed te geven op gemeentelijk beleid. EenUtrecht …

EenUtrecht lanceert meldpunt HOOR MIJ!

EenUtrecht merkt maar al te vaak dat Utrechters zich niet gehoord voelen door de gemeente. Bijvoorbeeld in de gemeentelijke dienstverlening of bij gemeentelijke projecten. EenUtrecht wil dit soort signalen nog beter kunnen opvangen. Daarom heeft EenUtrecht het meldpunt HOOR MIJ! opgericht. Voor wie? HOOR MIJ! is een meldpunt voor iedereen die woont en onderneemt in …

Inspraak volledig genegeerd op Kanaleneiland Noord

Als je als bewoners of buurtondernemers wordt uitgenodigd om mee te praten over een project van de gemeente mag je ervanuit gaan dat met die inbreng iets gebeurt. Niets is minder waar. Vaak zijn de plannen op het stadskantoor al compleet uitgedacht, er moeten hogere, stedelijke doelen worden gehaald en het project moet strak passen …