Participatiedebat leidt tot erkenning: Wethouder neemt punten EenUtrecht over 

Voor EenUtrecht is het grondig verbeteren van participatie en zeggenschap in de stad een eerste prioriteit. In het afgelopen half jaar zijn alle voorstellen van EenUtrecht daarover in de gemeenteraad weggestemd met uitzondering van het amendement om toch in 2023 te starten met een burgerberaad. Op 24 november jl. vond, op initiatief van EenUtrecht, een debat plaats in de gemeenteraad over hoe participatie beter moet. De inzet was dat raad en stadsbestuur erkennen dat het nu écht niet goed gaat met de participatie en dat we pas verbetervoorstellen in de gemeenteraad moeten behandelen nadat Utrechters daar serieus op hebben kunnen meeschrijven. Met beide was wethouder Eva Oosters het volledig eens. Dat is goed nieuws! 

EenUtrecht vroeg in het debat aan wethouder Oosters en de gemeenteraad om (i) te erkennen dat het nu écht niet goed gaat met de participatie en zeggenschap (ii) dat actieve burgers waardevolle betrokken sleutelpersonen zijn én (iii) te erkennen dat burgers zelf eigenaar zijn van hun eigen leefomgeving en in binnen kaders van de door hun gekozen raad regelmatig ook kunnen meebeslissen in plaats van alleen meepraten.

Daarnaast pleitte EenUtrecht om bij alle nieuwe voorstellen voor het verbeteren van participatie en zeggenschap pas een besluit in de gemeenteraad te nemen nadat er door Utrechters serieus iets van is gevonden. Bijvoorbeeld door burgers en raadsleden samen in een Zeggenschapsraad hierover te laten adviseren. EenUtrecht riep op om hier met raad, college en inwoners te zoeken naar een passende vorm.

Participatiemeetlat

Wethouder Oosters was duidelijk: op alle door EenUtrecht aangedragen punten was ze het eens en nam ze deze zonder enig voorbehoud over. Daarmee stijgt zij een vol punt op de EenUtrecht Participatiemeetlat. Een bemoedigend begin. Op naar de volgende stap.  

Wil je meer weten over dit debat, lees dan onze inbreng. Hier vind je de uitgebreide versie van dit artikel en geven wij uitleg over de analyse en aanpak van EenUtrecht voor een betere participatie en meer zeggenschap. Dit is onder andere samengevat in de notitie ‘Op weg naar een nieuw democratisch akkoord’, zoals deze ook is ingebracht in het debat in de commissie Veiligheid Bestuur en Financiën van de gemeenteraad op 24 november 2022.