Klimaatpanel is schijnparticipatie en beperkt zeggenschap van de Utrechter

klimaatberaad Utrecht

Afgelopen donderdag 3 november werd in een raadsbrief de start van het klimaatpanel aangekondigd. Door middel van loting selecteert de gemeente vijftig Utrechters die vijf keer per jaar bijeenkomen om mee te denken over het klimaatbeleid. EenUtrecht vindt dat het college weer een kans mist om bewoners échte invloed te geven op gemeentelijk beleid.

EenUtrecht juicht dus toe dat inwoners actief worden betrokken, maar vindt dat als je vijf keer per jaar bijeenkomt en je verdiept in een onderwerp je ook mag meebeslissen. Het zou dan ook geen panel moeten zijn, maar een burgerberaad. Bij een burgerberaad staat een vraagstuk centraal waarop burgers in verschillende bijeenkomsten met behulp van experts en informatie uitwerken wat de beste aanpak van het probleem is. Het verschil met een panel is dat de gemeenteraad de deelnemers vooraf verteld wat er met de uitkomst gebeurt.

Het klimaatbeleid is een zeer geschikt onderwerp om een burgerberaad over te organiseren. De overgang naar een klimaatneutrale stad is een moeilijk onderwerp waar iedere bewoner vroeg of laat mee te maken krijgt. Het klimaatonderwerp is ook te ingewikkeld om zonder de hulp van Utrechters op te lossen. In onze schriftelijke vragen ‘Klimaatberaad is een burgerberaad én investeren in participatie is nu nodig’ aan het college hebben wij hier ook op aangedrongen. Het is dan ook teleurstellend dat de Utrechter niet het vertrouwen krijgt om het klimaatprobleem met een breed draagvlak op te lossen.

Dit vrijblijvende klimaatpanel geeft weer alle ruimte aan het college en de beleidsmakers om hun gang te gaan. Het is maar de vraag of de gelote Utrechters hun input terug gaan zien in het uiteindelijke klimaatbeleid. De reputatie van wethouder Lot van Hooijdonk helpt hierbij ook niet mee. Het is haar niet vreemd om meedenkende burgers compleet te negeren. Keer op keer niets doen met de inspraak van bewoners doet afbreuk aan het vertrouwen in de politiek. Het gevaar is ook dat het college de kloof tussen burger en politiek hiermee opnieuw groter maakt dan kleiner.

Tijdens de komende raadsvergadering van 10 november zal EenUtrecht verschillende voorstellen doen om geld vrij te maken voor onder andere échte burgerberaden.