Energietransitie met oogkleppen en zonder participatie

De leus ‘gezond stedelijke leven voor iedereen’ betekent voor het stadsbestuur dat enorme windmolens (méér dan twee keer de Dom) op een minimale afstand van woningen komen te staan. Donderdag 16 februari agendeerde EenUtrecht dit opnieuw. Op 11 april vindt er een raadsinformatiebijeenkomst plaats en op 20 april wordt het onderwerp in de raad besproken. De gemeente Utrecht negeert de zorgen van vele bewoners en neemt het risico in een jarenlange juridische strijd te verzeilen. EenUtrecht is groot voorstander van duurzame energie, maar vindt dat dit ook leefbaar moet zijn en nooit ten koste mag gaan van de gezondheid van de gewone Utrechters.

Keuzevrees

Wat EenUtrecht betreft blijft geen dak onbenut en investeren we als gemeente Utrecht in windparken op zee. We begrijpen ook dat de ideale situatie niet bestaat en dat er altijd voors en tegens zijn. Soms moet er een besluit worden genomen in het algemeen belang. Alleen moet je zulke moeilijke besluiten wel kunnen uitleggen en goed onderbouwen. Daarvan is bij de windmolens in Rijnenburg & Reijerscop in ieder geval zeker geen sprake.

Participatie

Het begint al met het stadsbestuur dat blijft volhouden dat er uitgebreide participatie heeft plaatsgevonden en dat er geen signalen zijn gemist. EenUtrecht vindt dit onbegrijpelijk. Hoe kun je dit zeggen als het plan radicaal verandert een paar jaar nadat het proces is afgerond en de rekenkamer oordeelt dat dit proces niet goed is verlopen? Daarnaast is de inbreng op geen enkele wijze terug te zien in het uiteindelijke plan. Er is overduidelijk sprake van een veel te kostbare vorm van schijnparticipatie om het wettelijk verplichte ‘vinkje’ te kunnen zetten.

Goedkeuring woningbouw en windmolens

De gemeenteraad heeft nog niet eens toestemming gegeven voor de combinatie van woningbouw en een energielandschap, zoals nu het plan is in Rijnenburg. Dit compromis is een resultaat van het in mei gepresenteerde coalitieakkoord. Het college heeft dit plan opgenomen in de op 10 februari besproken ‘Oplegger RSU2040’. Hierin wordt de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 onder andere aangevuld met de combinatie van windmolens en woningbouw. Heel opmerkelijk dat het stadsbestuur het wéér niet nodig vond om hier de bewoners te laten participeren. De gemeenteraad wordt straks gevraagd zonder inbreng van Utrechters toestemming te geven voor de combinatie van windmolens en woningbouw. Dit is wat EenUtrecht betreft niet de weg en wij verzetten ons daartegen.

Juridisch risico

Maar er is nog hoop. De rechter heeft bewoners van Roermond in een soortgelijk windmolenproject in het gelijk gesteld. De windmolens komen er niet. De onderbouwing van de negatieve gezondheidseffecten was onvoldoende. Dit staat ons in Utrecht mogelijk ook te wachten gezien de ontwijkende reactie van de wethouder op onze zorgen die we in  schriftelijke vragen met het college hebben gedeeld. EenUtrecht denkt dat de ambtelijke capaciteit die nu wordt ingezet voor de windmolens beter besteed kan worden aan leefbare energiemaatregelen. Stop nu het nog kan! Windmolens passen niet in een dichtbevolkte (en als het aan de coalitie ligt binnenkort nóg dichtbevolktere) stad.

De verwachting is dat het raadvoorstel om windmolens te bouwen in Rijnenburg en Reijerscop in juni 2023 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Om de onderste steen boven te krijgen heeft EenUtrecht schriftelijke vragen gesteld. Wil je op de hoogte blijven over windmolens vlakbij woningen en wat wij daar tegen doen? Volg ons dan op onze sociale kanalen of op ‘In de raad’.