Onderbouwing en participatie windmolens Rijnenburg & Reijerscop

Het college is van plan om windmolens in Rijnenburg en Reijerscop te plaatsen.

In het besluitvormingsproces was de participatie onvolledig en zijn nog niet alle risico’s in kaart gebracht.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder? 

De beantwoording van de schriftelijke vragen was niet bevredigend. Wij hebben de windmolens opnieuw geagendeerd.

Lees onze schriftelijke vragen ‘Onderbouwing en participatie Windmolens Rijnenburg & Reijerscop’

Lees de beantwoording op onze schriftelijke vragen ‘Onderbouwing en participatie Windmolens Rijnenburg & Reijerscop’