Onderbouwing en participatie windmolens Rijnenburg & Reijerscop

Het college is van plan om windmolens in Rijnenburg en Reijerscop te plaatsen.

In het besluitvormingsproces was de participatie onvolledig en zijn nog niet alle risico’s in kaart gebracht.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder? 

Wij wachten de antwoorden van de schriftelijke vragen af om vervolgens te kijken wat de volgende stap kan zijn.   

Lees onze schriftelijke vragen ‘Onderbouwing en participatie Windmolens Rijnenburg & Reijerscop’