Wethouder negeert opnieuw inspraak bewoners: Participatie bij herinrichten Weerdsingel Oostzijde 3x de nek omgedraaid

Voor de derde keer werd de participatie van de bewoners bij het herinrichten van de Weerdsingel Oostzijde de nek omgedraaid. EenUtrecht daagt de bewoners ondanks de verworpen motie uit alsnog een alternatief uit te werken voor de plannen van het stadsbestuur.

Bij het herinrichten van de Weerdsingel Oostzijde pleiten omwonenden al jarenlang voor een eigen alternatief. Gesteund door een petitie met maar liefst 3.840 handtekeningen. Tot twee keer toe werden de bewoners door de gemeente uitgenodigd om actief mee te denken. En tot twee keer toe werd het bewonersalternatief  op deels onjuiste argumenten afgewezen. In de gemeenteraad gebeurde dat op 1 december opnieuw. EenUtrecht gaf in het raadsdebat aan dat wethouder Van Hooijdonk daarmee voor de derde keer op rij de burgerparticipatie de nek omdraait. Het negeren van de inbreng van bewoners is geen incident maar een terugkerend patroon in de stad.

In de raadsvergadering van 1 december diende EenUtrecht daarom weer een motie in die ging over slechte participatie. In deze verworpen motie riep EenUtrecht op om bewoners de ruimte te geven een eigen alternatief voor het herinrichten van de Weerdsingel Oostzijde uit te werken tot een volwaardig ontwerp. Dan kan begin 2023 worden vergeleken met het plan van de gemeente. Zo kan de gemeenteraad een definitieve keuze maken.

Snelle asfaltfietsbaan of een veilig en milieuvriendelijk bewonersalternatief?  

Waar gaat het om? September 2019 vroeg de gemeente aan omwonenden en betrokkenen bij de Weerdsingel Oostzijde om mee te denken bij de herinrichting van de Weerdsingel Oostzijde. Met veel enthousiasme gingen vele bewoners die uitdaging aan en samen met de ambtenaren werd een verkeersveilig plan uitgewerkt met snelheid remmende maatregelen en  fiets- en milieuvriendelijke klinkers. Tot verbazing van de bewoners kregen ze in september 2020 van de ambtenaren te horen dat het eigen plan in de prullenbak kon, omdat volgens wethouder Van Hooijdonk er nieuw gemeentelijk beleid was voor snelle stedelijke fietsroutes waarin dwingend rood asfalt werd voorgeschreven.

Nieuw gemeentelijk beleid of willekeur van de wethouder?
Heeft wethouder Van Hooijdonk terecht de bewonersplannen afgewezen omdat er nieuw beleid was vastgesteld door de gemeenteraad? Nee, want het nieuwe beleid uit 2021 waar de wethouder naar verwees bood eerder meer ruimte voor het bewonersalternatief dan minder ruimte.

Wethouder Van Hooijdonk kan dus niet terugvallen in haar besluiten op strikter gemeentelijk beleid, zoals ze dat wel deed overkomen. Erger nog, tot twee keer toe laat ze haar ambtenaren bewoners van alles verzinnen en uitdenken terwijl ze eigenlijk haar eigen route opnieuw al heeft bepaald. EenUtrecht keurt deze manier van werken af.

Over dit dossier heeft EenUtrecht al eerder mondelinge vragen gesteld. Hieronder is de reactie te zien van ons raadslid op de vraag van Volt wat EenUtrecht vindt van het feit dat er eigenlijk helemaal geen sprake was van nieuw beleid, terwijl wethouder van Hooijdonk zei van wel. Tijdens de raadsvergadering van 1 december diende EenUtrecht de moties ‘Burgerparticipatie bij de Weerdsingel Oostzijde verdient beter’ en ‘Gelijkwaardig alternatief bewoners herinrichten Weerdsingel OZ‘ in.