Wordt Utrecht ooit weer schoon?

Utrecht is er de laatste jaren niet schoner op geworden. Iedereen heeft de afvalbergen rondom ondergrondse containers wel eens gezien. Vooral op Kanaleneiland en in Overvecht is dit een groot probleem. Ondanks alle maatregelen die er de laatste jaren zijn genomen wordt er nog steeds wekelijks grofvuil naast de containers geplaatst. Naar aanleiding van schriftelijke vragen van EenUtrecht is er een debat gevoerd in de raad. Daar diende ons raadslid, Gert Dijkstra drie moties in om het probleem nu samen met bewoners op te lossen.  

Rondje langs de buurten 

Veel Utrechters, waaronder onze eigen ambassadeurs denken al volop mee. Helaas wordt de oplossing voor het afvalprobleem door de wethouder vooral gezocht bij de overheid. De enige actieve rol die bewoners op dit moment krijgen is dat ze onbetaald verstoppingen in containers mogen doorprikken. De huidige oplossingen zijn ook nog eens duur, moeizaam en werken onvoldoende. Het is tijd om het afvalprobleem mét de inbreng van bewoners op een heel andere manier op te lossen.  

Drie moties 

Na gesprekken met bewoners en betrokkenen hebben we de oplossingen die zij aandroegen verwoord in drie moties. Zo deden wij het voorstel om waar nodig wekelijks op een vaste dag een container voor grofvuil te plaatsen. Bewoners in Overvecht geven aan dat zij dit op sommige plekken graag willen. Dit gaat al uitgevoerd worden, was de toezegging van de wethouder. Naast deze motie stelden we voor om anders te handhaven, bijv. met hogere boetes of door direct Whatsappcontact met BOA’s. In ieder geval handhavingsmaatregelen die volgens bewoners werken. Deze kunnen dus verschillen per buurt. Tot slot stelden wij voor dat omwonenden, die dat willen, sociaal eigenaar kunnen worden van de ondergrondse afvalcontainer. Als zij er een mooie containertuin van willen maken, geef ze dan die ruimte. Willen ze er een camera bij voor de handhaving, doe dat dan. Deze twee laatste moties werden weggestemd.  

De rode draad 

Het is belangrijk dat dumpen van grofvuil niet meer loont en dat bewoners zelf de regie krijgen op netjes houden van de eigen straat of buurt. De rode draad in dit verhaal is weer dat je wel mooie plannen kan bedenken als stadsbestuur, maar dat wanneer je bewoners daar niet in betrekt of een deel van de oplossing laat zijn, oplossingen niet gaan werken. Met deze drie moties hoopten wij een begin te maken met een afval-loze stad met behulp van bewoners. Helaas denkt een meerderheid van de raad én het stadsbestuur er dus nog anders over. Zij zijn in de veronderstelling dat de gemeente het probleem kan oplossen zonder een deel van de regie bij bewoners neer te leggen. We gaan het zien. Vermoedelijk zal het nodig zijn om over een jaar de moties opnieuw in stemming te brengen. EenUtrecht blijft werken aan een Utrecht waar Utrechters weer grip krijgen op hun eigen omgeving en weer trots kunnen zijn op de eigen wijk. 

Dit nieuwsbericht volgt uit onze eerder gestelde schriftelijke vragen en ingediende moties in de raad. Lees hier de schriftelijke vragen en bekijk hier de motie: ‘Maak omwonenden sociaal eigenaar van de afvalcontainer’ en hier de motie: ‘Een schone wijk komt niet vanzelf’ en lees hier de column van Gert Dijkstra, ons raadslid.