Fijne feestdagen en een gelukkig 2024

Het jaar 2023 was ons eerste volle jaar in de raad. Daarin lieten wij goed van ons horen. Wij stelden 12 keer schriftelijke vragen en dienden 41 moties en amendementen in. Hiervan zijn er 7 aangenomen. Dankzij onze voorstellen heeft de Utrechter dit jaar iets vaker wat meer invloed gekregen. Er is echter nog een lange weg te gaan. In 2024 gaan we hier onverminderd mee door. Dat doen wij niet alleen, maar met nieuwe commissieleden en steeds meer mensen in de stad die ons als ambassadeur steunen.

Successen

Wat in alle voorstellen terugkwam? Ze roepen op actief te luisteren naar Utrechters. Hierdoor krijgen bijvoorbeeld bewoners aan de Veilingstraat én in het Beurskwartier de mogelijkheid een sociaalmaatschappelijke voorziening op te zetten. Dankzij ons amendement op de klimaatvisie wordt draagvlak toegevoegd als extra criterium voor klimaatbeleid. Er werden voorzichtig stapjes gemaakt in het sociaal makelen en in de bestrijding van de overlast op de Nobelstraat. Tot slot stond bijna de volledige raad achter onze motie die opriep om te investeren in gemeenschapskracht.

Wat deden wij nog meer?

Samen met bewoners streden wij tegen de voorgenomen windmolens in Rijnenburg. Niet omdat wij tegen windmolens zijn, maar omdat de manier waarop dit proces is gelopen én wordt onderbouwd van geen kant klopt. Helaas is het ons niet gelukt een referendum hierover te organiseren. Daarnaast hebben wij ons ingezet voor een schone stad, buurtbanen, parkeren in Voordorp, de Weerdsingel O.Z. lokale energie-initiatieven en nog vele andere thema’s. Voor een compleet overzicht kun je kijken op ons ‘overzicht raadsactiviteiten’.

 Vooruitblik

Op 18 januari worden Oumar Barry en Tara O’ Connor als commissieleden geïnstalleerd. Dat betekent dat we met vier mensen het debat voeren in plaats van twee. Naast deze mijlpaal begint Melanie als fractiemedewerker. Een groter team dus, waardoor wij in 2024 nóg meer van ons kunnen laten horen. Vanaf 22 december 2023 gaan we met reces, op 8 januari 2024 zijn wij weer terug.

Het fractieteam van EenUtrecht wenst alle Utrechters een goed uiteinde van het jaar en een gelukkig 2024. Kijk op de sociale kanalen voor onze persoonlijke boodschappen.