Gelijkwaardig alternatief bewoners herinrichten Weerdsingel OZ

Vanaf 2019 is de gemeente Utrecht bezig een plan uit te werken voor het herinrichten van de Weerdsingel Oostzijde. Vanaf het begin zijn bewoners uitgenodigd om mee te denken en met eigen ideeën en suggesties te komen. Helaas zijn vrijwel alle voorstellen van de bewoners door de gemeente afgewezen.

De motie is gesteund door: Volt, CDA, DENK, PVV, PvdD, US en VVD en daarmee verworpen.

Hoe gaat EenUtrecht hiermee verder?

EenUtrecht blijft in contact met de bewoners en heeft ze uitgedaagd hun alternatief alsnog uit te werken.

Lees onze motie ‘Gelijkwaardig alternatief bewoners herinrichten Weerdsingel OZ’